Storebrand kan få skattekrav på 1,3 milliarder kroner

Storebrand kan få et krav på rundt 1,3 milliarder kroner hvis Skatteetatens utkast blir vedtatt. Nå truer selskapet med å trekke etaten for retten.

Saken oppdateres.

– Dersom Skatteetatens foreløpige utkast til vedtak blir stående, vil Storebrand påklage avgjørelsen og om nødvendig prøve saken rettslig for å få avklart de skattemessige spørsmålene saken reiser, skriver Storebrand i en børsmelding søndag kveld.

Utkastet til vedtak gjelder endring av selskapets ligning for 2015. Storebrand regnskapsførte nemlig en skatteeffekt på 1,7 milliarder kroner i inntekt da datterselskapet Storebrand Eiendom Holding ble oppløst. Det beløpet var tilsynelatende altfor høyt etter Skatteetatens oppfatning.

– Dersom Skatteetatens foreløpige utkast til vedtak blir stående etter en rettskraftig dom, vurderer Storebrand at det vil oppstå en skattekostnad for selskapet på om lag 1,3 milliarder kroner, heter det i børsmeldingen.

Selskapet understreker at den positive skatteeffekten på 1,7 milliarder kroner for 2015 «er beregnet etter vår beste vurdering og etter grundig gjennomgang med ekstern ekspertise og revisor».

(©NTB)

På forsiden nå