Bedre gatelys får flere til å bruke beina i Oslos gater

Flere av Oslos innbyggere må gå i stedet for å kjøre for å få god nok klimaeffekt, mener kommunen.

Saken oppdateres.

Oslo kommune er opptatt av å få folk ut i gatene for å bruke byens plasser og parker mer. Det er temaet i rapporten «Hvordan skape trygge og levende byrom».

– For å nå nullvekstmålet i byene må flere gå. I denne rapporten har vi undersøkt effekten av tiltak som kan bidra til å skape trygge og levende byrom slik at flere velger å gå, forteller avdelingsdirektør Anne Ogner i Vegdirektoratet.

Rapporten viser blant annet at utplassering av bymøbelet «e-benk», som gir gratis internett og lademuligheter og som ble utviklet som en del av rapporten, har ført til at flere gjerne vil gå.

I rapporten på 158 sider peker folk dessuten på at de føler seg tryggere i parker når vegetasjon som hindret god sikt, ble fjernet. I tillegg føler flere seg tryggere når belysningen er god. Bedre gatelys utenfor Slottsparken i Oslo økte gangtrafikken, viser rapporten.

– Resultatene viser også at eldre er mer utrygge enn yngre, og kvinner er mer utrygge enn menn, fortsetter Ogner.

(©NTB)

På forsiden nå