Yrkestrafikkforbundet slutter seg til ESA-klage på tunnelvedtak

Yrkestrafikkforbundet går inn for at fremtidens Oslofjord-forbindelse baseres på broalternativet. De slutter seg dermed til klagesaken som EFTA skal behandle.

Saken oppdateres.

Stortingsflertallets vedtak om å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen istedenfor bro, ble klaget inn for EFTAS overvåkingsorgan ESA i november 2017.

Klagere er Organisasjonen Bedre Veier, Norges Lastebileier-Forbund og KNA. Organisasjonene ønsker å få fastslått at myndighetenes vedtatte løsning ikke oppfyller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, og dermed vil være ulovlig.

Nå vil altså Yrkestrafikkforbundet også slutte seg til klagesaken.

– Et nytt og parallelt løp i Oslofjordtunnelen vil av praktiske årsaker måtte bygges like bratt som det eksisterende, det vil si med en stigning på 7 prosent over lange strekninger i begge retninger. Dette gir høy risiko for overoppheting av motorer, drivverk og bremser, og dermed for branner og havarier. sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Han peker på at EU-direktivet på grunn av brannfare ikke tillater brattere stigninger enn 5 prosent.

Saken er fortsatt under behandling i Brussel, og det er uklart når en avgjørelse kan ventes.

(©NTB)

På forsiden nå