30 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord tilgjengelig

Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent.

Saken oppdateres.

Tilgjengelighet til strandsonen varierer betydelig, men samlet sett er 70 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig for opphold og ferdsel.

I Finnmark er 90 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens det i Oslo er 30 prosent.

En stor del av forklaringen er at Oslo har et strandsoneareal på 4.164 dekar, mens det i Finnmark er på hele 502.342 dekar.

Når det langs kysten er store variasjoner i presset på strandsonen med tanke på bygging av boliger, hytter, veier og næringsområder blir forskjellene i tilgjengelig strandsone også store, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Både styreleder Ane Mari Braut Nese i Friluftsrådenes Landsforbund og stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen i Arbeiderpartiet sier de er bekymret over det høye byggeaktivitetsnivået langs strandsonen.

– Det er særlig uheldig at mer enn halvparten av søknadene er innvilget ved dispensasjon. Dermed mister en helhetlige vurderinger, sier Braut Nese.

– Presset på strandsonen er allerede stort, og vi mener at det for ofte gis dispensasjoner fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, sier Sandtrøen (Ap).

(©NTB)

På forsiden nå