Flere norske sykehus har mange ubrukte pasienttimer

Pasienter som ikke møter opp, fører til at enkelte norske sykehus har nesten 5 prosent ubrukt tid og tomme avtaler.

Saken oppdateres.

Til sammen var det i fjor til sammen 313.128 timer som aldri ble brukt ved norske sykehus, viser tall P4-nyhetene har hentet inn fra alle landets helseforetak. Sykehusene ble stående med tomme avtaler for mellom 2 og 4,9 prosent av timene på grunn av pasienter som ikke møtte opp.

– Dette får store konsekvenser, ikke minst for andre pasienter som må vente lenger på å få time, sier seniorrådgiver og leder for programmet Alle Møter ved Helse vest, Finn Olav Mjærum.

Ved å ta i bruk forskjellig typer varslinger har helseregionen fått ned andelen ubrukte timer fra 6 prosent.

P4s oversikt over andelen tomme timer ved sykehus og foretak:

Helse Nord: 4,9 prosent

Akershus universitetssykehus: 4,7 prosent

Sykehuset Østfold: 4,7 prosent

Helse Midt-Norge: 2,5 prosent

Sykehuset Innlandet 4,5 prosent

Vestre Viken 4,5 prosent

Sykehuset Vestfold: 4,3 prosent

Helse vest: 4,2 prosent

Sørlandet sykehus: 3,3 prosent

Sykehuset Telemark, 2,0 – 2,5 prosent

Oslo universitetssykehus: Ikke oppgitt

(©NTB)

På forsiden nå