Økt tilsyn på Nordfjella etter at lam satte seg fast i reinsdyrgjerde

Flere beitedyr har satt seg fast eller blitt innesperret ved grindene som er satt opp for å hindre spredning av skrantesyke i Nordfjella. Tilsynet trappes opp.

Saken oppdateres.

Mattilsynet ser alvorlig på hendelsene og har iverksatt tiltak.

– Etter meldingene som har kommet inn vil vi øke tilsynsfrekvensen ut beitesesongen, sier seksjonssjef Anne Marie Jahr for dyrehelse.

Forrige uke ble Mattilsynetvarslet om at to sauer hadde satt seg i fast løse barduner festet til grindene. Bardunene ble satt på tidligere i sommer for å forankre grindene bedre.

I tillegg har de fått rapporter om flere dyr som har kommet seg innenfor grinder og ikke har kommet seg ut igjen.

Mattilsynet har nå økt beredskapen for å raskt kunne reise ut dersom de får meldinger om dyr som sitter fast. Utgifter knyttet til oppfølging av dyrevelferdssaker vil dekkes av Mattilsynet.

Nær 700 grinder er satt opp rundt saltsteiner i fjellområdet.

Ifølge den siste risikovurderingen fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø utgjør salteplassene i Nordfjella stedene med mest smitte, og sau på beitet utgjør den største risikoen for at smitten av skrantesyke skal spre seg.

(©NTB)

På forsiden nå