Trønderenergi Nett fikk 250.000 i gebyr for brudd på energiloven

Selskapet Trønderenergi Nett er ilagt et gebyr av NVE på 250 000 kroner. Årsaken er brudd på energiloven i forbindelse med bygging av en kraftledning.

Trønderenergis kontorer på Lerkendal i Trondheim.   Foto: ukjent

Saken oppdateres.

Selskapet hadde anleggskonsesjon til å bygge rundt 42 kilometer lang kraftledning fra Hitra til Snillfjord. Men under en inspeksjon i juni i fjor oppdaget Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at delstrekningen Aunøya til Hemnskjel var bygget uten godkjenning.

– Det er alvorlig at en konsesjonær bygger en kraftledning uten at det foreligger en godkjent miljø-, transport- og anleggsplan. I dette tilfellet var bruddet en gjentakelse av et tilsvarende forhold på en annen delstrekning få år tidligere, sier seksjonssjef Øyvind Leirset for miljøtilsyn av energianlegg.

I en godkjent plan skal byggherre redegjøre for hvordan kraftledningen skal bygges innenfor konsesjonsrammene, og planen skal være godkjent av NVE før byggingen settes i gang.

NVE trekker fram at arbeidet ble utført i et område rikt på kulturminner og at det berørte et statlig sikret friluftsområde.

Energiselskapet har tre uker på seg til å klage inn vedtaket til Olje- og energidepartementet.

På forsiden nå