Markert fall i antall lønnstakere til sjøs

Det var i underkant av 26.000 maritime lønnstakere i 4. kvartal i fjor. I perioden 2015 til 2018 har antall lønnstakere til sjøs falt med nesten 10 prosent.

Saken oppdateres.

Maritime lønnstakere utgjorde i alt 1 prosent av alle lønnstakere i Norge i 2018 og er definert ved at «arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning». Nedgangen på 2.649 siden 2015 tilsvarte 9,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

De maritime lønnstakerne omfatter de som jobber om bord i en båt, og de som arbeider på en flyttbar innretning eller boreplattform.

Antall lønnstakere på boreplattform falt fra om lag 4.800 i 4. kvartal 2015 til rundt 3.200 i samme periode i fjor.

Prisnedgangen på olje og naturgass både i 2015 og 2016 førte til fall i produksjonsverdien og nedbemanning i oljenæringen. Byrået skriver at dette sannsynligvis er den viktigste grunnen til at det samlede antallet maritime lønnstakere på plattform har en klar fallende tendens i denne perioden.

(©NTB)

På forsiden nå