Anken i Vinstra-saken er sendt til lagmannsretten

Statsadvokat Jo Christian Jordet sendte onsdag anken i drapssaken på Vinstra til Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

Saken oppdateres.

Den 17 år gamle gutten som drepte en 16 år gammel jente på Vinstra i fjor høst, ble dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år i Nord-Gudbrandsdal tingrett 18. juli.

Det er tidligere opplyst at anken fra hans forsvarer, advokat Nora Hallén, både gjelder skyldspørsmålet, straffeutmålingen og erstatningen. Det samlede erstatningsbeløpet er på rundt 750.000 kroner.

Da saken gikk i tinghuset på Lillehammer, var det satt av ti dager til hovedforhandlingen, inkludert en rettsfri dag. Jordet sier til NTB onsdag at han denne gangen har bedt om elleve dager.

Personer under 18 år kan bare dømmes til forvaring under helt ekstraordinære omstendigheter. Retten mente at det i denne saken er «tvingende nødvendig» at 17-åringen dømmes til forvaring, og at det ikke finnes noen andre realistiske måter å ivareta samfunnsvernet.

I likhet med aktor mente retten at drapet er av en slik art og omfang at det ville kvalifisert til lovens maksimalstraff på 21 år for en voksen lovbryter.

(©NTB)

På forsiden nå