Høyesterett forkastet anke – straffbart å ha befatning med sexdukker i barnestørrelse

Høyesterett forkaster anken til en mann som er dømt for å ha forsøkt å importere en sexdukke i barnestørrelse.

Tolletaten beslagla i 2017 flere sexdukker i barnestørrelse. Også trøndere har bestilt slike dukker. Dukken på bildet har ikke sammenheng med saken som nå er avgjort i Høyesterett.  Foto: Tolletaten

Saken oppdateres.

En enstemmig Høyesterett konkluderte med at befatning med sexdukker som fremstiller mindreårige, rammes av straffelovens forbud mot seksualiserte framstillinger av barn.

LES OGSÅ: Tollerne kontaktet politiet da de fant denne dukken

En 45 år gammel finnmarking ble i lagmannsretten dømt til 60 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for innførsel av en 1 meter høy, japansk sexdukke, i tillegg til noen andre mindre alvorlige forhold.

Lagmannsretten beskriver dukken som et «sexleketøy formet som kroppen til et mindreårig barn» i dommen.

Landets øverste domstol har gjort seg de samme vurderingene og kommer til en tilsvarende konklusjon i sin dom: «Høyesterett mente dukken hadde anatomi og proporsjoner som et barn, og at den var utformet med tanke på seksuelle formål. Etter Høyesteretts syn var det ikke tvilsomt at dukken innebar en seksualisering av barn», skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.

LES OGSÅ: Vil kriminalisere import av sexdukker framstilt som barn


LES OGSÅ: Tiltalt mann innrømmet kjøp av sexdukk som ser ut som et barn

På forsiden nå