Norge og Kina nærmere enighet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) melder om framgang i handelssamtalene med Kina.

Saken oppdateres.

Den 16. forhandlingsrunden ble gjennomført i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina denne uka. Forhandlingene var preget av positiv framgang, oppsummerer Nærings- og fiskeridepartementet.

– Forhandlingsrunden bekreftet at Norge og Kina har et felles ønske om å ferdigstille forhandlingene om en frihandelsavtale, sier Isaksen i en pressemelding.

Han tar likevel forbehold om at det gjenstår å finne løsninger på flere krevende områder.

– Dette gjelder spesielt markedsadgang for varer, sier Isaksen.

Utfordrende diskusjoner

Norges mål i samtalene er å få så mye tollfrihet som mulig for industrivarer og sjømat. Kina ønsker for sin del mer tilgang til det norske landbruksmarkedet, noe som neppe vil glede norske bønder.

Diskusjonene om disse spørsmålene beskrives som utfordrende.

Det forhandlerne derimot ble enige om denne uka, er kapittelet om offentlige anskaffelser og kapittelet om institusjonelle bestemmelser i den nye frihandelsavtalen.

Det tas nå sikte på nye forhandlinger i Beijing i november.

Normalisering

Frihandelsforhandlingene startet allerede i 2008, men stoppet opp på grunn av isfronten som oppsto da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

I 2016 inngikk Norge og Kina en avtale om normalisering, slik at forhandlingene kunne gjenopptas.

En beregning fra Nærings- og fiskeridepartementet fra februar i år viser at en frihandelsavtale med Kina anslås å kunne gi ekstra eksportinntekter for varer på 29 milliarder kroner over en periode på ti år.

Skepsis

Men Kinas voksende økonomiske interesse for Europa møtes også med skepsis.

En viktig bekymring har vært Kinas omfattende investeringer i utenlandsk infrastruktur som havner, jernbaner og veier. Kritiske røster mener slike investeringer kan sette europeiske land i avhengighet og gjøre dem sårbare for økonomisk og politisk press fra kinesisk side.

En annen bekymring har vært at Kina skal misbruke økt markedstilgang til å drive med spionasje.

(©NTB)

På forsiden nå