Regjeringen vil redusere bruken av oljepenger neste år

Regjeringen vil bruke 243,6 milliarder kroner av oljefondet neste år, 2,6 milliarder mindre enn i fjor. Det innebærer et uttak på 2,6 prosent av fondets verdi.

Saken oppdateres.

– Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Oppgangen er ventet å fortsette fremover, og veksten i fastlandsøkonomien anslås å ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Ned 0,2 prosentpoeng

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 er bruken av oljeinntekter redusert med 0,2 prosentpoeng fra 2019, målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Bruken anslås til 243,6 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,6 prosent av den anslåtte verdien i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Departementet understreker at bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter.

– Stadig flere kommer i jobb. Bare det siste året er 50 000 flere personer kommet i jobb. Av disse er fire av fem kommet i privat sektor. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år, skriver departementet.

Redusert ledighet

I Nasjonalbudsjettet for 2020 anslås den registrerte ledigheten å avta fra 2,2 prosent i år til 2,1 prosent neste år.

Regjeringen venter en vekst på bruttonasjonalproduktet på 2,5 prosent i 2020, mot 2,7 prosent i 2018 og 2,2 prosent i 2018.

Disse nøkkeltallene fra forslaget til statsbudsjett og nasjonalbudsjettet presenteres allerede på morgenen fordi de kan være markedssensitive.

På forsiden nå