Havarikommisjonen gir 15 sikkerhetstilrådinger

I sin rapport gir Statens havarikommisjonen i alt 15 sikkerhetstilrådinger, de fleste til Sjøforsvaret.

Saken oppdateres.

Kommisjonen råder Sjøforsvaret til etablere kompetansekrav og prosedyrer for opplæringsaktivitet på bro som både ivaretar opplæringsfunksjonen og sikker navigasjon.

Videre bør Sjøforsvaret vurdere karriereløpet for marineoffiserer og klareringsprosessene for vaktsjefer, sett opp mot Sjøforsvarets bemanningskonsept for fregatter. Dette med tanke på å sikre et tilstrekkelig kompetanse- og erfaringsnivå.

Havarikommisjon tilrår også Sjøforsvaret å etablere systematisk samhandlingstrening for hele brobesetningen.

(©NTB)

På forsiden nå