Nav-skandalen: Solberg åpen for at alarmen burde gått før

Statsminister Erna Solberg (H) utelukker ikke at hennes regjering på et tidligere tidspunkt burde oppdaget og tatt tak i trygdeskandalen.

Statsminister Erna Solberg (H) måtte svare på nye spørsmål om trygdeskandalen i Stortingets muntlige spørretime onsdag.   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

– Jeg har ikke uttalt meg om det spørsmålet, om vi burde slått alarm før, på noe som helst tidspunkt. Jeg mener vi skal være åpne for det som kommer fram i granskningsutvalget, sa hun.

– Vi skal være ydmyke både om hvorfor vi har den feilen som systematisk har vært der over lang, lang tid, og om vi har håndtert den riktig fra min regjerings side. Det er derfor vi har nedsatt et granskningsutvalg, uttalte statsministeren.

LES OGSÅ: Hun skal lede granskningen av trygdeskandalen

SV-leder Audun Lysbakken tok opp saken i Stortingets muntlige spørretime onsdag. Han viste til at Stortinget denne uken fikk innsyn i brevet departementet fikk fra Nav i desember i fjor, det første varselet til departementet om saken.

– Det viser at departementet fikk klar beskjed om at en skandale av det omfanget vi kjenner nå, var en mulighet, sa han.

– Det er veldig god grunn til å spørre om ikke alarmen burde gått for fullt i regjeringen i desember i fjor. Mener statsministeren fortsatt at hennes regjering ikke kunne og burde slått alarm før, sa han.

LES MER: Krever høring om Nav-skandalen

28. oktober ble det klart at norske myndigheter har tolket regelverket for eksport av velferdsytelser for strengt. Over flere år har personer som hadde krav på ytelsene, blitt idømt straff og fått krav om tilbakebetaling.

På forsiden nå