Høyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke

Høyesterett forkaster anken til tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen. Bare straffeutmålingen og ett tiltalepunkt skal dermed behandles i lagmannsretten.

Saken oppdateres.

Kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg innebærer at Ludvigsen, som ble funnet skyldig i å ha misbrukt stillingen sin til å få sex fra tre unge menn, kun får prøvd en mindre del av saken sin på nytt i lagmannsretten.

– Enhver skal få sin sak prøvet av to uavhengige domstoler. Dette gjelder særlig i de alvorligste sakene. Denne retten er under et meget sterkt press i Norge i dag. Vi mener at saken er for prinsipiell og alvorlig til at den burde bli stående etter en behandling i rettssystemet. En ny prøving er nødvendig for å være sikker på at alle sider ved saken er prøvd og riktig vurdert, sier hans forsvarer, advokat Kai Vaag, til NTB.

Ludvigsen anket umiddelbart dommen på fem års fengsel da den falt i Nord-Troms tingrett i starten av juli i år.

«Ankeutvalget finner det enstemmig at anken ikke kan føre fram», heter det i kjennelsen fra Høyesterett.

(©NTB)

På forsiden nå