Helse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene

Helse Nord mener Babcock ikke kan lastes alene for seks av åtte uønskede hendelser Universitetssykehuset Nord-Norge hadde på ett døgn da fly ble satt på bakken.

Saken oppdateres.

Det var søndag at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø loggførte åtte uønskede hendelser som følge av at det for tiden mangler ambulansefly.

– De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock alene, skriver Helse Nord i en pressemelding onsdag kveld, etter å ha gjort en vurdering av hendelsene de siste dagene.

Vurderingen er gjort sammen med Luftambulansetjenesten og enkelte av de berørte sykehusene.

– I fire av hendelsene i rapportene heter det at det ikke var ambulansefly tilgjengelig. Dette viser seg ikke å stemme. I to av disse hendelsene fikk ikke Flykoordineringssentralen (FKS) noen forespørsel om å rekvirere ambulansefly. I de to andre ble det gjort faglige vurderinger i hvert enkelt tilfelle og konkludert med at det skulle benyttes helikopter for å frakte pasientene til sykehus, skriver Helse Nord.

Ett femte tilfelle av ønsket hendelse skyldes den uforholdsmessig lange tiden fra AMK ble varslet til pasienten var framme på sykehus, en intern svikt i koordineringen og ikke mangel på luftambulanse, ifølge Helse Nord. Et annet oppdrag ble forsinket på grunn av vær og mangel på mannskap.

Roald Linaker, styreleder på Universitetssykehuset Nord-Norge, sier til Nordlys at søndagens ambulanseflysituasjon var uoversiktlig og mener Helse Nord og UNN har svært ulik oppfatning av situasjonen.

– Det er bra at Helse Nord har satt krisestab. Det blir litt for ofte at det blir avbøtende tiltak. Vi må ha det mer forutsigbart. Når vi stadig får situasjoner som blir kriseløsninger og kortsiktige løsninger blir det uforutsigbart, sier Linaker.

(©NTB)

På forsiden nå