Vågehvalkvoten på stedet hvil

Norske hvalfangere kan i år fange 1.278 vågehval, men stadig færre fartøy deltar i fangsten og kvoten vil neppe bli nådd.

Saken oppdateres.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) fastsatte før jul en fangstkvote på 1.278 vågehval for 2020 – det samme som i 2019 og 2018.

Fiskeridirektoratet sendte tirsdag forslag til regulering av fangst av vågehval på høring. Direktoratet foreslår at fartøyene kan jakte fritt innenfor totalkvoten. Fangsten kan starte 1. april. Fiskeridirektoratet vil stanse fangsten når forholdene tilsier det. I fjor varte sesongen til 19. september.

Fangstresultatet på 429 vågehval i fjor er det laveste på mange år og en nedgang fra 454 i 2018. Bakgrunnen er blant annet at bare 12 fartøy deltok i fangsten. Tidligere på 2000-tallet deltok over 30 båter i norsk hvalfangst.

Ifølge Fiskeridirektoratet går næringen gjennom et generasjonsskifte, og behovet for rekruttering synes ikke å være tilstrekkelige ivaretatt, heter det i høringsbrevet.

Det er mer enn 100.000 vågehval i norske farvann. Beregningsmodeller utarbeidet av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) ligger til grunn for fastsettelsen av kvoten.

(©NTB)

På forsiden nå