Samefolkets dag 6. februar

Dette betyr de ulike elementene i sameflagget

Fargene i flagget er de samme fargene som brukes i samedrakten, og hver farge har sin egen symbolikk.

Kreditering: Ingrid Meisingset

Saken oppdateres.

Det samiske flagget ble godkjent av den 13. nordiske samekonferansen i Åre  15. august i 1986. Flagget er det samlende symbol for samer på tvers av landegrensene og blir brukt av sametingene i Norge, Sverige og Finland.

Flagget blir brukt ved offisielle flaggdager og ved andre høytider. Bruken av det samiske flagget følger reglene for flagging i de respektive landene. I Norge har Utenriksdepartementet utarbeidet regler for hvordan det samiske flagget skal rangere i forhold til andre flagg.

Flagget er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl.

Samiske flaggdager:

6. februar
Samenes nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.
2. mars
Sametinget i Finland ble åpnet (1996).
25. mars
Marimesse. Maria bebudelsesdag. En tradisjonell samisk merkedag.
24. juni
Midtsommer. Sankthansdagen.
9. august
FNs internasjonale urfolksdag.
15. august
Dagen da sameflagget ble godkjent, og Isak Sabas fødselsdag (han har skrevet teksten til den samiske nasjonalsangen «Sámi soga lávlla».)
18. august
Samerådet ble stiftet (1956).
26. august
Sametinget i Sverige ble opprettet (1993).
9. oktober
Sametinget i Norge ble åpnet (1989).
9. november
Sameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).

Kilde: Regjeringa.no, Scanpix og Wikipedia

På forsiden nå