ALS-sykdommen har doblet seg på 70 år

I 1950 ble det registrert bare halvparten så mange tilfeller av ALS som i dag. Samtidig er overvektige mindre utsatt for den dødelige sykdommen.

ALS gir gradvis nedsatt førlighet. 300 personer får diagnosen hvert år i Norge, og andelen har steget kraftig siden 1950-tallet.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det er blant funnene lege Ola Nakken ved Akershus universitetssykehus gjorde da han studerte forekomsten av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) gjennom en 70-årsperiode. Sykdommen fører til muskelsvinn, og forventet levetid etter diagnosen er bare tre år.

Så langt finnes det medisiner som bremser forløpet, men ingen som kurerer sykdommen.

Fedme beskytter

Ifølge Nakken har økningen i forekomst fra 1950 til i dag vært på 97 prosent for menn og 140 prosent for kvinner. Årsaken til den kraftige økningen er uklar, sier han til forskning.no. Samtidig ser han ikke bort fra at det kan ha blitt stilt færre diagnoser før enn nå.

En delstudie som omfatter nesten 1, 5 millioner innbyggere, viser imidlertid en sammenheng mellom kroppsmasseindeks (KMI) og risiko for ALS. Mens overvektige hadde 18 prosent lavere ALS-risiko enn de slanke, hadde folk med såkalt fedme hele 34 prosent lavere risiko.

Etter å ha fulgt opp personer som la på seg over en periode på 27 år, konkluderer Nakken med at vektøkning beskytter uansett om personene i utgangspunktet hadde lav eller høy kroppsmasseindeks.

Sårbare celler

Han mener det blir spekulasjoner å forsøke å forklare sammenhengen.

– Men det virker som de cellene som går til grunne ved ALS, motor-nevroner, er sårbare for stress og lav energitilførsel, sier Nakken.

Muskelsvinn ved ALS skyldes at hjerneceller som sender signaler fra hjernen til musklene, blir ødelagt. Førligheten svekkes, etter hvert også åndedrettet, og mange må ha hjelp av pustemaskin for å puste.

Rundt 300 personer får diagnosen hvert år.

På forsiden nå