Helsedirektøren åpner for å sperre byer og bydeler

Blir virustrusselen alvorlig nok, vil helsedirektør Bjørn Guldvog vurdere å sperre av byer og bydeler i Norge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har vide fullmakter til å iverksette smitteverntiltak for å hindre spredning av det nye koronaviruset i Norge.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

– Grensestenging er veldig usannsynlig. Vi vil imidlertid vurdere mange ulike tiltak for å få kontroll på situasjonen om det blir nødvendig, sier Guldvog.

Han har fått vide fullmakter til å iverksette smitteverntiltak for å forhindre at den nye virussykdommen covid-19 begynner å spre seg i Norge.

- Ikke bare koronasyke

Guldvog bekrefter at det i siste instans kan bli aktuelt å sperre av områder.

– Det vil være veldig inngripende å stenge av et område, en by eller bydel. Det kan bare berettiges om det blir helt nødvendig, sier han til NTB.

Stenging av områder i Norge kan for eksempel være aktuelt hvis det er nødvendig for å forhindre at helsevesenets kapasitet blir sprengt.

– Det er ikke bare koronasyke som må håndteres, men også andre syke og pleiepasienter. Da må vi ha kapasitet, forklarer Guldvog.

Forbereder seg på stort virusutbrudd

Det nye koronaviruset covid-19 sprer seg videre i Europa. En norsk student er smittet i Italia, og i Norge forbereder helsemyndighetene seg på et stort utbrudd.

LES OGSÅ: Legevakta stenger hoveddøra 17 timer i døgnet på grunn av koronaviruset

For første gang er det nye koronaviruset påvist i Norge. Det bekreftet Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse onsdag kveld.

Onsdag ble det registrert to nye dødsfall knyttet til viruset i Italia, og Folkehelseinstituttet bekrefter at de har blitt informert om at en nordmann bosatt i Italia har testet positivt for det nye viruset.

Kan ramme opp mot 70 prosent

I en risikovurdering som instituttet la fram tirsdag, vurderes faren for at viruset kan komme til Norge, som høy, til dels svært høy. Konsekvensene av et mulig utbrudd i Norge vurderer FHI nå til å være moderate.

Selv om alvoret for den enkelte viser seg å være moderat, vil mange – kanskje opp mot 70 prosent av befolkningen – bli smittet, slik at den samlede sykdomsbyrden blir stor, heter det i rapporten.

LES OGSÅ: – Vi må være forberedt på at viruset kan spre seg hit

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NTB at situasjonen i Europa har endret seg den siste tiden, og at det nå er større sannsynlighet for at vi kan få smittede også i Norge – og flere smittede samtidig.

– Vi planlegger nå for den eventuelle situasjonen sammen med fylkesmennene og de regionale helseforetakene, sier han.

Vurderer egenproduksjon av verneutstyr

Noen utfordringer har imidlertid allerede meldt seg, forteller helsedirektøren. Norge kan få mangel på respiratorer, og sykehusene kan gå tomme for verneutstyr. I en slik situasjon må kanskje personell omdisponeres og få opplæring i spesialiserte oppgaver.

– Vi er i løpende dialog med spesialisthelsetjenestene om dette. Den foreløpige tilbakemeldingen er at de har rimelig god kontroll over personellsituasjonen, sier han.

Guldvog trekker fram tilgangen til smittevernutstyr som mest prekær, siden dette utstyret nå er etterspurt i hele verden og leveransene i kraftig endring.

– Spørsmålet er om det er mulig å produsere dette utstyret selv. Vi kartlegger nå behovet og tar det videre derfra. Vi vil etter hvert ta kontakt med næringslivet og regjeringen om dette, sier han.

100 testet

Rundt 100 personer er testet for virussmitte i Norge.

Sju nordmenn som har bodd på samme hotell som virussmittede italienere på Tenerife, har kommet tilbake til Norge. Disse får imidlertid ingen spesiell oppfølging, men blir bedt om å kontakte lokalt helsevesen om de får symptomer i løpet av 14 dager etter hjemkomst.

På spørsmål om hvorfor ikke disse nordmennene blir isolert, slik som flere av cruisepassasjerene om bord i det virusrammede cruiseskipet Diamond Princess, svarer overlege Preben Aavitsland ved FHI at situasjonen på cruiseskipet var helt spesiell, med en veldig høy smitteforekomst.

– Jeg skjønner at landene som hentet ut sine fra det skipet, ønsket å ta seg av dem på en spesiell måte. Når det gjelder nordmenn som bare har vært i utlandet, så må man lokalt vurdere hvert enkelt tilfelle.

Flere smittet utenfor Kina

Tirsdag ble det for første gang registrert flere tilfeller av covid-19-viruset i verden for øvrig enn i Kina, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Dette markerer et skifte i spredningen av viruset.

Totalt var det onsdag ettermiddag registrert smittetilfeller i 13 europeiske land. Situasjonen er mest alvorlig i Italia, med 12 døde og 374 registrert som smittet.

På forsiden nå