Regjering dobler støtten til kompetanseheving i bedriftene

Regjeringen legger 50 millioner kroner ekstra på bordet til kompetanseheving i bedriftene for å hindre permitteringer og oppsigelser.

Saken oppdateres.

– Det er behov for kompetanseutvikling som kan bidra til at bedriftene kan omstille seg. Vi må gjøre det vi kan for at de som har en jobb, fortsatt har den når krisen er over, sier kommunal- og moderniseringsminter Nikolai Astrup (H).

Det var opprinnelig satt av 55 millioner kroner til bedriftsintern opplæring i 2020. Tilskuddet er nå økt til 105 millioner kroner.

Det er fylkeskommunene som forvalter midlene. Støtten gis gjennom arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO).

(©NTB)

På forsiden nå