Flere brukerorganisasjoner utvider hjelpetelefonene

Flere brukerorganisasjoner utvider nå bemanningen ved sine hjelpetelefoner for å besvare spørsmål fra personer med kroniske sykdommer.

Saken oppdateres.

Diabeteslinjen – Diabetesforbundets veiledningstelefon – har fått fire ganger så mange henvendelser i mars som i en vanlig måned.

For å avlaste helsemyndighetenes publikumstelefon knyttet til korona, har Diabeteslinjen nå utvidet åpningstiden og økt bemanningen i samarbeid med Helsedirektoratet. Diabeteslinjen kan kontaktes på telefon: 815 21 948.

Også flere andre brukerorganisasjoner utvider tilbudet fra sine hjelpetelefoner, spesielt gjelder dette organisasjoner som har medlemmer i en av risikogruppene.

I tillegg til Diabetesforbundet har Kreftforeningen økt bemanningen på Krefttelefonen – 21 49 49 21 – og Frivillighetens koronalinje øker tilbudet på telefon 23 12 00 80. Denne hjelpetelefonen drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

I tillegg har også myndighetenes Helse-Norge har en informasjonstelefon på telefon 815 55 015.

(©NTB)

På forsiden nå