Risikoavlastning skal sikre produksjonen hos grøntprodusentene i koronakrisen

Grøntprodusenter som sliter med mangel på arbeidskraft i koronakrisen, får nå risikoavlastning for å kunne komme i gang med planlagt produksjon.

Saken oppdateres.

Staten har blitt enige med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en utvidelse av avlingsskadeordningen. Dermed omfatter den også avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

– Endringen i avlingsskadeordningen som partene nå er enige om, skaper trygghet for bøndene som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Utvidelsen innebærer en heving av den maksimale utbetalingen til to millioner kroner. Ordningen gjelder for innhøstingssesongen 2020.

(©NTB)

På forsiden nå