Bioteknologirådet sier ja til frysing av egg og embryodonasjon

Flertallet i Bioteknologirådet sier ja til at friske kvinner kan fryse ned egg og til embryodonasjon. Aldersgrensen for eggdonasjon bør være 46 år, mener rådet.

Saken oppdateres.

Bioteknologirådet behandlet sakene på et digitalt møte onsdag.

Flertallet mener den øvre aldersgrensen for eggdonasjon må være 46 år, og at premissene bør være de samme som ved sæddonasjon.

– Det innebærer at donasjonen skal foregå via en eggbank og være ukjent for foreldrene, men at barnet skal ha rett til å vite donorens identitet når det fyller 18 år, sier leder Ole Frithjof Norheim for Bioteknologirådet.

Bakgrunnen for møtet er at Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV er enige om en rekke endringer i bioteknologiloven, blant annet assistert befruktning for enslige. Helse- og omsorgskomiteens innstilling avgis formelt 19. mai, og 26. mai skal den behandles i Stortinget.

Et flertall på 9 av 15 medlemmer gikk også inn for å tillate embryodonasjon.

Retningslinjer for ordningen bør ut på høring, mener rådet. Det gjelder blant annet aldersgrense for eggdonorene og om og i så fall hvor mye kvinnene skal kompenseres for donasjonen.

I dag er det kun tillatt å fryse ned egg av medisinske årsaker, men et flertall på ti medlemmer gikk inn for at også friske kvinner får fryse ned egg.

(©NTB)

På forsiden nå