Innfører fargekoder på førerprøver

Grønt, gult, oransje og rødt skal nå bestemme smitteverntiltakene.

  Foto: Scanpix

Saken oppdateres.

Det er fortsatt stor pågang på bestillinger av førerprøver. Noe som påvirker Statens Vegvesens retningslinjer for bestilling og gjennomføring av nettopp dette.


Fra og med uke 34 må du ha gitt trafikkskolen fullmakt til å bestille for deg på vegvesenets nettsider. I tillegg er det nå innført fargekoder på selve oppkjøringen som en del av smittevernet ved praktisk gjennomføring.

Hele tiden i dialog med helsemyndighetene

- Trafikkstasjonene vil fortsatt være åpne for de som har bestilt time, men lokale smitteutbrudd kan føre til at vi innfører noe strengere smitteverntiltak enkelte steder. Vi er i dialog med helsemyndighetene og forholder oss til rådene vi får, sier Bodil Rønning Dreyer som er direktør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen.

Dette betyr blant annet at de som skal ta teoriprøve eller praktisk førerprøve må bruke munnbind enkelte steder.

Nivåbaserte smitteverntiltak

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen, opplyser Statens Vegvesen i dag på sine hjemmesider.

Førerprøvene deles inn i følgende kategorier:


Grønt nivå

- Ingen særskilte smitteverntiltak.

Gult nivå – ordinære smitteverntiltak

- Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

- God håndhygiene.

- Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.

- Klargjøring og oppsummering tilpasses.

- Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

Oransje nivå – utvidede smitteverntiltak

- Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.

- Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.

- Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Rødt nivå

- Praktiske førerprøver gjennomføres ikke.

Det vil bli differensiert mellom grupper av førerkortklasser. En hensiktsmessig deling er motorsykkel, tunge (over 3500 kg), traktor og B/BE. Det kan for eksempel være aktuelt at det er grønt nivå for en eller flere av disse gruppene, mens det er gult for en annen gruppe.

Også munnbind

Per i dag så har alle landets trafikkstasjoner gult nivå, med unntak av Mysen- og Kongsberg trafikkstasjoner. Både Mysen- og Kongsberg trafikkstasjoner har oransje nivå for førerkortklassene B/BE og Traktor. Det er krav om at førerkortkandidat og sensor benytter munnbind under prøven .

Opprettholder myndighetenes krav

Statens vegvesen opprettholder myndighetenes krav for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.


På forsiden nå