Pensjonistforbundet nekter å godta trygdeoppgjør

Pensjonistforbundet, SAKO-samarbeidet og SAFO vil ikke skrive under på protokollen fra trygdeoppgjøret.

Saken oppdateres.

Begrunnelsen er at pensjonistene nok en gang taper kjøpekraft. Trygdeoppgjøret innebærer at pensjonistene ligger an til å få en nedgang i realinntekten på 0,15 prosent.

– Til tross for at oppgjøret har medført at pensjonene er regulert lavere enn prisveksten i fem av de siste seks årene, griper ikke regjeringen inn. Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

(©NTB)

På forsiden nå