Fortsatt negativ handelsbalanse

Norge eksportere varer for 2,9 milliarder kroner mindre enn vi importerte for i august. Det er fjerde gang i år med negativ handelsbalanse.

Saken oppdateres.

Eksporten i august 2020 utgjorde 57 milliarder kroner – 13 prosent mindre enn i tilsvarende måned i fjor. Med en importverdi på 59,9 milliarder kroner endte Norge dermed opp med årets fjerde handelsunderskudd, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Noe av handelsunderskuddet kan tilskrives den svake kronekursen – selv om krona i august styrket seg noe. Kronekursen i august var 3,4 prosent svakere enn et år tidligere. Importprisene økte tilsvarende med bare 2,5 prosent.

Sviktende etterspørsel

Utenrikshandelsstatistikken for august viser lave eksportverdier for viktige norske eksportartikler som naturgass og fisk.

Fastlandseksporten lå i august 10,9 prosent under fjorårsnivået, en svekkelse som tilskrives nedgang i fiskeeksporten, som falt med 14,8 prosent.

Sjømatrådet forklarer nedgangen i august med lavere etterspørsel, i tillegg til mindre drahjelp fra den svake norske kronekursen.

Lave olje- og gasspriser

Oljeeksporten har hentet seg inn de siste månedene, men eksportverdien var 3,1 prosent lavere i august i år enn i samme måned i fjor. Årsaken er vesentlig lavere oljepris, 415 kroner fatet, enn for et år siden.

Et eksportvolum på 44,3 millioner fat, vitner om en vekst på 23,2 prosent fra samme måned i fjor.

Eksportverdien for naturgass var 4,9 milliarder kroner, ned 46 prosent fra august i fjor. Også for gass er det lave priser som forklarer fallet. Eksportert volum av naturgass i gassform økte med 8,6 prosent.

Kina på frammarsj

Den begynnende gjennopphentingen i økonomien synes også ved at importen av personbiler fortsatte å vokse fra de lave nivåene i starten av koronakrisen.

I august i år ble det importert nesten 14.200 biler – 29,5 prosent flere enn i august i fjor. Andelen av elbilimporten som kommer fra Kina øker, og i august var det bare Tyskland vi importerte flere elbiler fra.

(©NTB)

På forsiden nå