Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam: – Rapporten er alvorlig, unnskyld for at vi har feilet

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam sier unnskyld for selskapets håndtering av smitteutbruddet om bord på hurtigruteskipet Roald Amundsen.

Direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten Cruise AS i for med granskingsrapport etter smitteutbrudd av covid-19 på MS Roald Amundsen vil bli presentert på en pressekonferanse torsdag.   Foto: Terje Pedersen / NTB

Saken oppdateres.

– Smitteutbruddet var en alvorlig hendelse. Det rapporten beskriver, er ikke bra nok. Det er ikke sånn Hurtigruten skal være. Jeg vil si unnskyld for at vi har feilet, sier Skjeldam etter at granskingsrapporten etter smitteutbruddet om bord på Roald Amundsen ble lagt fram torsdag.

– Vi skulle håndtert karantene for utenlandsk mannskap annerledes. Vi skulle fulgt opp mistanken om smitte og iverksatt tiltak tidligere. Vi skulle informert raskere. Som øverste sjef i konsernet tar jeg ansvar for det som skjedde, sier han.

Ifølge konsernsjefen har Hurtigruten allerede satt i gang en rekke tiltak.

– Rapporten blir et viktig verktøy i det videre forbedringsarbeidet. Vi skal hindre at dette kan skje igjen. Vi har en stor og langsiktig jobb å gjøre med å gjenoppbygge tilliten, internt og eksternt. Vi skal også jobbe med å styrke kulturen vår. Det er ingenting jeg heller vil enn å lede laget vårt gjennom dette slik at vi kommer sterkere tilbake, sier Skjeldam.

Hovedkonklusjonen

– Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19-testing ble ikke gjennomført tidsnok, heter det blant annet i oppsummeringen av hovedkonklusjonene i selskapets egen granskingsrapport, som ble lagt fram torsdag.

Det slås også fast at risikostyringen ikke har vært bra nok.

– Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig, konkluderer rapporten.

Da de første positive prøvesvarene på covid-19 kom 31. juli, tok det også tid før krisehåndteringssystemet ble satt i gang.

71 personer ble smittet om bord på skipet.

Ønsker toppledelsen med videre

Styret i Hurtigruten ønsker at toppledelsen i selskapet fortsetter i jobbene sine etter smitteutbruddet om bord på hurtigruteskipet Roald Amundsen.

Det slo styreleder Trygve Hegnar fast da selskapet la fram sin egen granskningsrapport etter at 71 personer ble koronasmittet om bord på skipet.

– Vi tenker at konsernsjef Daniel Skjeldam er en utmerket mann til å sette i verk de nye tiltak som trengs for å få oss på bedre fote, for at tilliten til selskapet gjenopprettes, sa Hegnar.

– Der hvor utvalget peker på hva som bør gjøres framover, så er det allerede gjort tiltak. Og vi tror at Daniel Skjeldam med sine kollegaer, med sine andre i toppledelsen, med de ansatte, og med fagforeninger vil gjøre et bra arbeid fremover, sa han videre.

På forsiden nå