Regjeringen forlenger avtalene med Widerøe, SAS og Norwegian om flytilbudet ut året

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges ut året. Avtalen har en prislapp på nærmere 190 millioner kroner.

Saken oppdateres.

Samferdselsdepartementet har fornyet avtalene med Widerøie, SAS og Norwegian, som først ble inngått 25. mars.

– Det har helt siden mars vært viktig for regjeringen å sikre et godt flytilbud over hele landet. Det er lange avstander i Norge, og for mange er fly som kollektiv å regne. Gjennom at vi nå forlenger kjøpet av minimumstilbudet, sikrer vi at folk kommer seg til sykehus og jobb der hvor fly er eneste mulighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Departementets mål er at rutene igjen skal kunne drives på kommersielt grunnlag. Fem ruter kuttes fra flyrutekjøpet, deriblant Tromsø-Oslo, Bodø-Oslo, Harstad/Narvik-Oslo, Ålesund-Oslo og Kristiansand-Oslo.

Tilbudet styrkes i Vesterålen, og de daglige avgangene økes fra to til tre mellom Stokmarknes og Bodø på grunn av hensyn til pasientreisebehovet mellom Vesterålen og sykehusene i Bodø og Tromsø.

På forsiden nå