Regjeringen spikrer modell for fritt skolevalg

Regjeringen innfører fritt skolevalg i hele landet. Nærskoleprinsippet blir skrotet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

Kunnskapsminister Guri Melby (V).  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

– Regjeringen ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal begynne på enn det mange har i dag, sier Melby i en pressemelding søndag.

Samtidig skal det være mulig for fylkeskommunene å fastsette egne inntaksområder.

– Det betyr at fylkeskommuner ikke lenger kan ha inntak etter et nærskoleprinsipp, heter det i pressemeldingen.

Høring

I fjor høst sendte regjeringen to modeller for fritt skolevalg på høring – og fikk mange innspill i retur. Med utgangspunkt i disse skal det nå lages en ny modell, som Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide i tett dialog med KS og fylkeskommunene.

– Utdanningsdirektoratet skal også se på hvilke konsekvenser et friere skolevalg vil ha for blant annet kostnader til skyss, behov for elevbosteder og skolestruktur, sier Melby, som tar sikte på å spikre modellen til våren. Den kan tidligst gjelde fra høsten 2022.

Vedtak i Trøndelag

Både Vestland og Vestfold og Telemark har nylig vedtatt et nærskoleprinsipp, slik at ikke inntaket kun blir basert på karakterer.

Andre fylker som har vedtatt en form for nærskoleprinsipp, er Viken, Agder, Innlandet, Nordland, Trøndelag, Vestland, samt Troms og Finnmark.

På forsiden nå