Legemiddelverket: – Med EU-godkjenning kan Norge starte vaksinering så snart vaksinen er i hus

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at Norge med EUs godkjenning av Pfizers koronavaksine kan starte vaksinering så snart vi har vaksinen tilgjengelig.

Saken oppdateres.

– Det er en veldig god nyhet at vi nå får godkjent dette legemiddelet i Europa, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) anbefaler en betinget godkjenning av  koronavaksinen fra Pfizer og Biontech. Vaksinen har vist god beskyttelse mot covid-19 hos dem som har vært med i studien, opplyser Statens legemiddelverk på sine nettsider.

– Nå vil EU-kommisjonen godkjenne dette vedtaket fra vitenskapskomiteen så fort som overhodet mulig, og da er vaksinen godkjent og kan tas i bruk over hele Europa. Med denne vaksinen godkjent kan man begynne vaksinering i Norge så fort vaksinen er tilgjengelig, sier Madsen.

Betinget godkjenning gis før man har langtidsdata om effekt og bivirkninger. Legemiddelverket opplyser om at vaksineprodusenten derfor må fortsette med studiene og fortløpende oversende legemiddelmyndighetene data.

– En vaksine blir bare godkjent når legemiddelmyndighetene mener nytten er langt større enn risikoen, sier Madsen.

Pfizer og Biontechs vaksine er en av flere vaksiner Norge kan få gjennom EU-systemet.

– Det kan tenkes at man begynner med én vaksine og fortsetter med en annen vaksine. Det er en del ting vi ikke vet ennå, for eksempel hvor lenge beskyttelsen av disse vaksinene varer. Kanskje kan det være slik at beskyttelsen av den første vaksinen blir redusert, og da kan det bli aktuelt å bruke en annen vaksine, men dette vet vi ikke. Det er noe av det vi må finne ut av etter hvert som vi tar vaksinen i bruk og får mer erfaring, sier Madsen.

(©NTB)

På forsiden nå