Deler av evakueringen i Gjerdrum er opphevet: – Veldig gledelig første skritt

Beboere i om lag 220 boliger kan flytte hjem igjen etter kvikkleireskredet i Gjerdrum. Det gleder ordfører Anders Østensen (Ap).

Saken oppdateres.

– Det er et veldig gledelig første skritt i prosessen med å normalisere forholdene for våre innbyggere, sier ordføreren.

Politiet opphevet torsdag deler av evakueringen etter leirskredet. Kommunikasjonsrådgiver Roger Sandum i Gjerdrum kommune opplyser til NTB at det dreier seg om beboere i om lag 220 boliger.

– Evakuerte som er hjemmehørende i området ved barneskolen, herredshuset, boligområdet Hønsisletta sør for skolen og fylkesvei 120 fra Gjerivegen sørover til og med avkjøringen til Hønsigutua, samt Vestvang-området, kan fra og med fredag 8. januar kl. 10.00 flytte tilbake til sine hjem, skriver Gjerdrum kommune på sine nettsider.

Øvrige områder vurderes

Beslutningen om oppheving av evakueringen er tatt av politiet, som har fått faglige råd av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Gjennom grunnundersøkelser og analyser av prøver kan vi konkludere med at skredet ikke vil kunne forplante seg til området rundt skolen og herredshuset, samt Vestvang-området. NVE har derfor anbefalt politiet at evakueringen av disse områdene oppheves, sier regionsjef Toril Hofshagen.

NVE er i full gang med å vurdere de øvrige evakuerte områdene.

– Noe forenklet kan vi si at vi jobber oss nærmere og nærmere skredkanten for å gradvis kunne gi råd om evakuering, sier Hofshagen.

Skal granskes

Torsdag ble det også kjent at skredet i Gjerdrum skal undersøkes av en ekstern ekspertgruppe.

– Når en så alvorlig hendelse som skredet i Gjerdrum inntreffer, må vi gå nøye gjennom årsaksforholdene og vurdere om samfunnets håndtering av risikoen kan forbedres, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun sier at de raskt vil komme tilbake til mandat for ekspertgruppen og sammensetningen av denne.

Sju funnet omkommet – tre savnet

Ekspertgruppens arbeid med å granske skredet vil være todelt, opplyser Olje- og energidepartementet. Den skal først arbeide med å finne årsakene til skredet.

– Basert på funnene skal ekspertgruppen deretter gå gjennom hvilke læringspunkter hendelsen har gitt oss og evaluere arbeidet med å forebygge kvikkleireskred og om det er behov for endring av regelverk og hvordan dette følges opp, opplyser departementet.

31 boenheter ble tatt av skredet i Gjerdrum, fordelt på ni bygg. Over tusen personer ble evakuert etter skredet. Sju personer er funnet omkommet i skredområdet. Tre personer er antatt omkommet og fortsatt ikke funnet.

På forsiden nå