Finnmark krever unntak fra skjenkestopp

Smittenivået i nord er såpass lavt at tiltak som nasjonal skjenkestopp og skoler på rødt nivå oppleves urimelig, mener regionrådene i Øst- og Vest-Finnmark.

Saken oppdateres.

I et brev som tirsdag ble sendt til fire statsråder krever de to rådene at regjeringen må åpne for at lokale myndigheter kan innføre unntak fra nasjonale tiltak når smittesituasjonen tilsier det.

– Gitt dagens smittesituasjon i Nord-Norge oppleves en del av de nasjonale tiltakene nå som svært inngripende, heter det i et brev som de to rådene fredag sendte til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), næringsminister Iselin Nybø (V), fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringen skal i helgen drøfte hvilke tiltak som skal gjelde fra tirsdag. Mandag skal statsminister Erna Solberg (H) kunngjøre disse i en redegjørelse til Stortinget.

4. januar innførte regjeringen flere nye nasjonale tiltak, deriblant skjenkestopp og rødt nivå i ungdoms- og videregående skoler, over hele landet.

– Går ut over forståelsen

Regionrådene er politiske samarbeidsorganer i Finnmark og organiserer 16 av 18 kommuner i det tidligere fylket. Samtlige kommuner har stilt seg bak oppfordringen, opplyser leder i Øst-Finnmark regionråd og ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen (Ap) til NRK.

Hun tror at å fortsette med strenge tiltak overalt, vil gå ut over folks forståelse og ønske om å følge tiltak.

– Alle har vel en slags tretthet, og da er det viktig at tiltakene føles så riktige som mulig. Ikke minst med tanke på motivasjonen som både næringslivet og de enkelte av oss har for å delta i denne dugnaden.

Finnmark følger dermed etter Bodø kommune, som tirsdag tok orde for at kommuner bør kunne innføre unntak fra nasjonale koronatiltak når en klar medisinskfaglig begrunnelse tilsier det. I tillegg har Berlevåg kommune åpnet opp for fritidsaktiviteter i strid med de nasjonale tiltakene.

Kritiske til skjenkestopp

De to rådene i Finnmark er særlig kritiske til den nasjonale skjenkestoppen.

– En nasjonal skjenkestopp vurderes ikke som et forholdsmessig tiltak i Finnmark spesielt, eller Nord-Norge generelt, i den rådende smittesituasjon. En lokal medisinskfaglig vurdering ville ikke ført til et vedtak om skjenkestopp i de aller fleste kommunene, heter det i brevet.

Flere serveringssteder har måttet stenge dørene, og situasjonen for et allerede hardt presset reiseliv er ytterligere forverret, påpeker rådene.

– Vi ser at næringslivet sliter, at folk mister jobbene sine, og at barn og unge ikke får ordinær undervisning på ungdomsskole og videregående skole eller delta i aktiviteter. Når vi mener at smittesituasjonen ikke er slik at dette er nødvendig, er det vårt ansvar å si fra. Det at vi klarer å holde hjulene i gang der vi kan det, er også en viktig del av den nasjonale «dugnaden», heter det i brevet.

– Lokale myndigheter vet best

I brevet ber de to rårdene om at regjeringen «anerkjenner at lokale myndigheter best vurderer de lokale forhold».

– Lokale myndigheter må gis adgang til å innføre unntak fra nasjonale bestemmelser etter en klar medisinskfaglig begrunnelse, krever de.

Det gjelder også muligheten til å holde ungdoms- og videregående skoler på gult nivå. 4. januar innførte regjeringen rødt nivå i hele landet.

Det samme gjelder muligheten for organisert idrett og aktivitet for barn og ungdom.

– Tiltaket står ikke i forhold til vår lokale smittesituasjon og oppleves urimelig, heter det i brevet.

(©NTB)

På forsiden nå