Viderefører skjenkeforbud og tillater fritidsaktiviteter

Vi må være forberedt på svært langvarige restriksjoner hvis koronasmitten ikke slås kraftig tilbake, advarer statsministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) gjør rede for håndteringen av koronapandemien i Stortinget mandag.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB ntb

Saken oppdateres.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommeren, kanskje enda lengre, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde for Stortinget om håndteringen av koronasituasjonen mandag.

Følg regjeringens pressekonferanse kl 14 her

– Vi vil derfor gjøre det som er nødvendig for å holde kontroll på smitten, sa hun og understreket at smitteverntiltakene ikke vil være strengere enn de må være og at de vil bli trappet ned så snart det er forsvarlig.

Dette er hovedpunktene

  • Det nasjonale skjenkeforbudet videreføres – ny vurdering neste uke
  • Tillatt med fritidsaktiviteter inne og ute for alle under 20 år
  • Regjeringen fjerner rådet om å unngå gjester hjemme – åpner for inntil fem gjester
  • Regjeringen anbefaler stans i alt seriespill i toppidretten i to uker

Tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler, sa Solberg da hun mandag orienterte Stortinget om smitteverntiltak.

Kommunene kan opprettholde rødt nivå denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå eller lokal beslutning om å opprettholde rødt nivå. Den lokale beslutningen er det smittevernmyndighetene i kommunen som tar.

LES OGSÅ: Kommuneoverlegen i Trondheim: - Jeg ønsker meg lettelser

Større forelesninger bør unngås

Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning, men åpner for fysisk undervisning i områder med lav smitte.

I en pressemelding mandag opplyser regjeringen at de anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler fortsetter med digital undervisning der det er mulig, men at studenter i områder med lav smitte bør få mulighet til fysisk undervisning i mindre grupper minst én gang i uken.

– Nå tyder tallene på at smitten flater ut og da prioriterer vi å åpne litt opp for fysisk undervisning for studentene. Forutsetningen for anbefalingen er at det skjer i mindre grupper og at smittevernreglene følges, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Universiteter, høyskoler og fagskoler bør fortsatt unngå å gjennomføre større forelesninger.

Det er studiestedene, sammen med lokale helsemyndigheter, som skal vurdere hvilke og hvor mange studenter som kan få fysisk undervisning. Institusjonene må også sørge for å tilrettelegge for de studentene som har behov for det.

– Vi må nok holde ut litt til før det blir helt som normalt, men nå kan i hvert fall enda litt flere vende tilbake til campus, sier Asheim.

Vurderer skjenkeforbud neste uke

De siste dagene har smittetallene gått noe ned både nasjonalt og i flere av byene, men Solberg understreker at smittesituasjonen fortsatt er uoversiktlig.

Derfor beholdes blant annet forbudet mot å skjenke alkohol. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av dette neste uke.

– Vi vet at ansatte i serveringsbransjen er sterkt overrepresentert når det gjelder koronasmitte. Og i en rapport fra en dansk ekspertgruppe som nylig ble lagt fram, vurderes det at barer er blant de stedene som har høyest virkning på smittespredningen, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun orienterte Stortinget om de oppdaterte nasjonale koronatiltakene.

Det er nå gått to uker siden regjeringen innførte det statsministeren kalte et «krafttak» og en «sosial nyttårspause» for å hindre at koronasmitten kommer ut av kontroll. Regjeringen letter nå i noen av de strenge tiltakene som da ble innført.

LES MER: Elleve nye smittetilfeller i Trondheim

– Begrens kontakten

Rådet om å ikke ta imot gjester hjemme forsvinner og blir i stedet erstattet av et råd om å maks ha fem gjester i tillegg til de som bor i husstanden. Men fortsatt gjelder rådet om å begrense den sosiale kontakten.

– Det oppfordres til å møte andre utendørs, sier statsministeren.

På ungdomsskolene og videregående skoler senkes smittevernnivået fra rødt til gult fra onsdag av.

– Målet er særlig å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sier Solberg.

Regjeringen tillater nå også at barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne.

Kommuner med høyt smittepress kan vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Åpner for portforbud

Samtidig som regjeringen kommer med oppmykninger, understrekes det at vi må være forberedt på svært langvarige restriksjoner hvis koronasmitten ikke slås kraftig tilbake.

– Folk må forberede seg på å leve med ulike grader av smitte og smitteverntiltak fram mot sommeren, kanskje enda lengre, sa statsministeren.

Hun sier regjeringen vil gjøre det som er nødvendig for å holde kontroll på smitten. I verste fall kan det bli aktuelt med portforbud, slik regjeringen tidligere har varslet.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til, sier Solberg.

– Arbeidsplasser kunne gått tapt

I orienteringen til Stortinget svarte statsministeren på kritikk om økende importsmitte.

– Når vi skal begrense hvor mange som kommer inn til landet vårt, må ulike hensyn veies mot hverandre. Det er krevende å finne den riktige balansen, sier Solberg.

Hun sier at regjeringen har vært opptatt av å holde hjulene i gang og understreker at mange arbeidsplasser ville gått tapt dersom grensene skulle stenges helt.

– Enten man liker det eller ei, så er vårt samfunn helt avhengig av arbeidskraft fra andre land, sier Solberg.

På forsiden nå