24 pasienter er trolig blitt koronasmittet på Drammen sykehus

24 pasienter er trolig blitt koronasmittet i forbindelse med innleggelse på sykehuset i Drammen knyttet til utbruddet ved ortopedisk sengepost.

Saken oppdateres.

En eldre pasient som ble smittet ved ortopedisk avdeling, døde lørdag på sykehjem, sannsynligvis som følge av koronasykdom, opplyser Vestre Viken helseforetak i en pressemelding.

To av pasientene er reinnlagt som følge av koronasykdom.

Veste Viken HF legger til at det ofte er vanskelig å slå fast hvor smitten kommer fra, og de kan derfor ikke med sikkerhet si hvordan smitten har kommet inn på sykehuset.

Ifølge helseforetaket har de tett dialog med kommunehelsetjenesten i de berørte kommunene.

– Hvis utviklingen fortsetter slik vi forventer, vil ortopedisk avdeling gjenoppta sin ordinære virksomhet fra mandag i neste uke, sier administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken HF. Hun opplyser at 3.000 ansatte ved Drammen sykehus er testet. Det har ikke blitt funnet skjult smitte.

FHI har analysert varianten av koronaviruset som er funnet ved smitteutbruddet på ortopedisk sengepost ved Drammen sykehus, og det er holdepunkter for at denne varianten kan smitte lettere, men det er ikke holdepunkter for at den gir et mer alvorlig sykdomsforløp.

På forsiden nå