NHO ber om raske og treffsikre tiltak etter helgens nedstengning

I løpet av få dager må regjeringen legge fram tiltak for bedriftene som stenges ned i Oslo-regionen, krever NHO-direktøren. Han frykter flere konkurser i 2021.

Saken oppdateres.

Søndag stengte regjeringen kjøpesentre og andre virksomheter i 15 nye kommuner rundt Oslo. 25 kommuner i hovedstadsområdet er nå nedstengt i forskjellig grad.

– Dette må vi regne med kan skjer i flere kommuner i landet på kort varsel. Nå kommer enda flere bedrifter til å bli rammet. Det er derfor helt avgjørende at regjeringen raskt kommer med treffsikre kompensasjonstiltak, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid sier til NTB etter pressekonferansen regjeringen holdt søndag kveld.

Var allerede vanskelig

Han sier at framtidsutsiktene til deler av næringslivet var bekymringsfull allerede før hovedstadsområdet ble nedstengt som følge av utbruddet i Nordre Follo.

Han understreker at kompensasjonsordningene som allerede er på plass, vil hjelpe bedriftene gjennom nedstengningen, men at det må gjøres endringer. Og at det må gjøres i løpet av de nærmeste dagene.

– Vi må sikre at vi har ordninger som gjør at vi kan berge bedriftene gjennom dette. Vi har veldig mange ordninger liggende klare, men på toppen av det må et par ting på plass, sier Almlid.

– Det ene er at lønnsplikten for arbeidsgiver ved permittering må ned fra ti til to dager. I tillegg må kompensasjonsordningen utvides ved blant annet å ta med kostnader som ikke ligger der nå, sier NHO-direktøren.

– Urettferdig behandling

Han viser da til kostnader knyttet til smitteverntiltak, mat og lignende som blir bedervet og må kastes og andre kostnader bedriftene får som følge av nedstengningen.

I tillegg mener NHO enkelte bedrifter rammes urettferdig.

De viser til at Geilo Skisenter ikke får kompensasjon fordi de driver både alpinsenter og barnehage, og dermed ikke har en omsetningssvikt på 30 prosent, som kreves for å få kompensasjon.

Vondt ble verre

NHO har i løpet av helgen sittet i hektiske møter med representanter fra regjering og forvaltning. I tillegg har et stort antall bedrifter tatt kontakt og delt sin frustrasjon over fremtidsutsiktene og stilt spørsmål om hva nedstengningen betyr rent praktisk.

– Jeg tror vi skal huske på at det var en veldig vanskelig situasjon allerede før denne siste nedstengningen. Vi hadde en medlemsundersøkelse i januar som var skremmende med tanke på at 50 prosent av bedriftene hadde omsetningssvikt i forhold til samme periode i fjor. Like mange hadde opplevd forverring fram mot jul, sier Almlid.

– Så ble det enda verre nå. Mange blir stengt ned, og det rammer bedrifter og arbeidsplasser umiddelbart, sier NHO-direktøren.

Han understreker at bedriftene har forståelse for at det muterte viruset må bekjempes. Frykten er at hele samfunnet må stenge ned, slik vi har sett i andre land.

– Vi er opptatt av at vi på den ene siden må sammen om å redde liv, men på den andre siden må vi også stå sammen om å redde arbeidsplasser og bedrifter, sier Almlid.

Tar høyde for lang nedstengning

Han mener ordningene som allerede er på plass i stor grad er robuste nok til å takle situasjonen som har oppstått.

Men at de utfordres av at tiltakene nå er enda strengere enn i mars, og frykten for at de vil vare lenge.

– Situasjonen nå er mye verre ved at du får akutte nedstengninger. De ordningene vi har må ta høyde for at dette kan skje flere ganger, og at det kan skje i hele landet. Ordningene må ta høyde for at man må stenge ned mye og lenge, sier Almlid.

Frykter konkursbølge

Almlid mener dialogen med regjeringen er god om dette. Men at det haster med å få på plass tiltak.

– Vi mener det må på plass i løpet av noen få dager, og kommuniseres raskt ut, sier han.

NHO-direktøren sa lørdag til TV 2 at han frykter flere konkurser i 2021 enn i 2020.

– Ordningene vi har virket så godt at det ble ganske få konkurser i fjor. Vi venter at det blir flere konkurser i år. Ordningene må være så bra at man unngår så mange konkurser som mulig, sier han.

(©NTB)

På forsiden nå