Eiere av svenske hytter saksøker staten for å slippe karantene

Rundt tusen norske hytteeiere går nå til retten med krav om å få slippe å måtte sitte i karantene etter å ha vært på hytta i Sverige.

Mange trøndere har hytter i nærheten av Åre.  Foto: Lars Gisnås

Saken oppdateres.

Hytteeierne opplever at de har blitt underlagt hytteforbud når de må sitte ti dager i karantene etter å ha besøkt hytta på den andre siden av grensen, framgår det av sluttinnlegget deres til retten. De saksøker nå staten for å få kjent vedtaket om karanteneplikt ugyldig.

Vedtaket er diskriminerende og strider mot både menneskerettighetene og EØS-avtalen, hevder de.

– Karanteneplikten er et svært inngripende tiltak som setter til side og umuliggjør utøvelsen av helt grunnleggende rettigheter som rett til fri bevegelighet, retten til å utøve eiendomsrett og retten til familieliv og respekt for hjem, skriver hytteeiernes advokater i sluttinnlegget.

Saken kommer opp for Oslo tingrett onsdag og skal behandles over to dager.

Karanteneplikten satte sinnene i kok hos mange av de over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige da den ble innført i våres. Allerede da kom det krav om oppmyking og unntak – uten at regjeringen fant grunn til å etterkomme kravene.

En underskriftskampanje mot karanteneplikten har så langt fått over 5600 signeringer.

LES OGSÅ: Her havnet 13 personer torsdag kveld i koronakarantene etter sverigeturen

Forbud mot nærkontakt

Hytteeierne underlegger seg mer enn gjerne «påbud om egen transport og forbud mot nærkontakt». De anfører at karanteneplikten ikke skal gjelde ved «overnatting på privat eiendom i Sverige», og at unntaket som gis for «strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn» er for snevert.

– Opphold på egen fritidseiendom uten nærkontakt kan sidestilles med karantene hjemme, og det gjør at karantene ved inn-/hjemreise er unødvendig, uegnet og uforholdsmessig, og dessuten i strid med smittevernreglenes tillits- og frivillighetsbaserte karakter, skriver advokat Lars Marius Holm.

Regjeringsadvokaten poengterer i sitt sluttinnlegg blant annet at smittesituasjonen er blitt svært alvorlig siden karanteneplikten ble innført 17. mars. Det er avdekket mutasjoner av koronaviruset både i Storbritannia og Sør-Afrika. Begge virusvariantene er påvist i Norge.

Flere smitteutbrudd hvor det så langt er gjort nesten 70 funn av den britiske virusmutasjonen har ført til full nedstenging i Nordre Follo og strenge smittevernrestriksjoner i til sammen 25 kommuner.

LES OGSÅ: Kommunelege har anmeldt mann som droppet karantene etter Sverige-handel

Avviser hele saken

– Innreisekarantene er et helt sentralt tiltak mot slik importsmitte. De faktiske forholdene mellom innreisekarantene våren 2020 og situasjonen slik den er i dag, er ikke relevante, skriver advokat Ida Thue hos Regjeringsadvokaten.

Hun mener saken ikke kan behandles av domstolen, siden svenske myndigheter har innført innreiseforbud for nordmenn, hvilket medfører at de ikke har såkalt rettslig interesse i å få avklart covid-19-forskriftens regler.

Thue avviser samtlige anførsler saksøkerne har om eksempelvis menneskerettighetsbrudd og diskriminering.

– Tiltakene medfører ulemper og økonomisk tap for mange i samfunnet. Enkeltpersoner vil alltid kunne hevde at tiltak rettet mot dem er overflødige, slik at andre bør bære belastningen. Regjeringen må imidlertid gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som skal settes inn, basert på den gjeldende smittesituasjonen, skriver hun.

På forsiden nå