Hytteeierne vant koronasak – staten anker dommen

Hytteeierne som gikk til retten for å slippe karantene etter å ha vært på hytta i Sverige, har vunnet over staten. Karanteneplikten er ugyldig, mener retten.

Over 12000 nordmenn har hytte i Sverige, blant annet her i Åre.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Saken oppdateres.

Retten er enig i at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Domstolen konkluderer derfor med at vilkårene for karanteneplikt er ugyldige. Det framkommer av dommen fra Oslo tingrett fredag formiddag.

Seks personer som eier fritidseiendom i Sverige, gikk i bresjen for et søksmål som rundt tusen hytteeiere stilte seg bak. De mente vedtaket om karanteneplikt ved opphold på hytta over grensen var ugyldig.

Likevel må de trolig vente en god stund til før de ubekymret kan reise til og fra hytta i Sverige. Retten gir ikke noe ubetinget eller varig fritak fra innreisekarantenen. Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen understreker i dommen at unntak må vurderes av forvaltningen, og må ses i sammenheng med øvrige tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Staten anker dommen og skal bruke tiden fremover til å forberede en anke til lagmannsretten, ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Det blir ikke gjort endringer i covid-19-forskriften som følge av dommen.

LES MER: Roger måtte i karantene etter vedlikehold på hytta i Sverige

Ikke fritt fram

– Vi står overfor en alvorlig smittesituasjon, og våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet, sier Høie.

I retten avviste advokat Ida Thue fra regjeringsadvokaten argumentasjonen til saksøkerne fullstendig og poengterte at karanteneplikten er et helt sentralt virkemiddel i myndighetenes forsøk på å bekjempe spredningen av koronaviruset.

Saksøkerne har heller ikke fått medhold i begjæringen om midlertidig forføyning. Dagens praksis opprettholdes derfor inntil staten eventuelt vedtar dommen, eller en anket avgjørelse er rettskraftig avgjort i rettssystemet.

Som om ikke det er nok, forlenget Sverige onsdag innreiseforbud for alle utlendinger uten negativ koronatest, og har sendt forsvaret vestover for å vokte grensen mot Norge.

LES MER: Sjekker om utbrudd i Trondheim skyldes mutert virus

Kraftige reaksjoner

– Den nye smittsomme varianten av koronaviruset har vist at det å ha strenge regler om innreisekarantene, slik Norge har hatt gjennom hele pandemien, er ekstra viktig. Dette bekreftes også av at flere land i Europa, inkludert Sverige, først nylig har innført regler om innreisekarantene, sier Høie.

Karanteneplikten satte sinnene i kok hos mange av de over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige da den ble innført i fjor vår. Allerede da kom det krav om oppmyking og unntak – uten at regjeringen fant grunn til å etterkomme kravene.

Hytteeierne opplever at de har blitt underlagt forbud når de må sitte ti dager i karantene etter å ha besøkt hytta på den andre siden av grensen, fremgår det av sluttinnlegget deres til retten.

– Karanteneplikten er et svært inngripende tiltak som setter til side og umuliggjør utøvelsen av helt grunnleggende rettigheter som rett til fri bevegelighet, retten til å utøve eiendomsrett og retten til familieliv og respekt for hjem, skriver hytteeiernes advokater i sluttinnlegget.

På forsiden nå