Hytteeierne vant sak mot staten – slipper karantene etter Sverige-besøk

Hytteeierne som saksøkte staten for å slippe karanteneplikten etter å ha besøkt hytta i Sverige, har vunnet fram i retten. Staten anker dommen

Saken oppdateres.

Dommen der nordmenn med fritidseiendom i Sverige vant over staten, ankes, opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi står overfor en alvorlig smittesituasjon, og våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet. Vi vil derfor anke, sier Høie i en pressemelding.

Retten er enig i at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Det framkommer av dommen fra Oslo tingrett fredag formiddag.

Karanteneplikt

Seks personer som eier fritidseiendom i Sverige, gikk i bresjen for et søksmål som rundt tusen hytteeiere stilte seg bak. De mente vedtaket om karanteneplikt ved opphold på hytta over grensen var ugyldig.

Retten gir ikke hytteeierne et ubetinget eller varig fritak fra innreisekarantenen, og sier i dommen at dette må vurderes av forvaltningen, og sees i sammenheng med øvrige tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Medhold

Saksøkerne har ikke fått medhold i begjæringen om midlertidig forføyning. Dagens praksis opprettholdes inntil staten eventuelt vedtar dommen, eller en anket avgjørelse er rettskraftig avgjort i rettssystemet.

På forsiden nå