Helsedirektøren tror at ting blir bedre om 100 dager

Andelen som støtter regjeringens koronatiltak, faller. Helsedirektør Bjørn Guldvog forstår at folk er lei, men ber befolkningen holde ut.

Helsedirektør Bjørn Guldvog forstår at folk er lei koronatiltakene, men ber befolkningen holde ut.  Foto: Berit Roald / NTB

Saken oppdateres.

Helsedirektøren sier vi har hatt en kraftig nedgang i antall smittede siden nyttår, men at de nye muterte variantene skaper stor usikkerhet.

Derfor er det også innført strenge koronatiltak nasjonalt, og enkelte steder enda strengere tiltak. Guldvog sier det er krevende å argumentere for å få med befolkningen på at det er bra å holde smittetallene lave med strenge tiltak framover.

Ifølge VG er det nå 59 prosent som støtter tiltakene som er satt inn, og støtten er lavest i den yngste aldersgruppen. På fire uker har tilliten sunket fra 70 prosent.

– Det er veldig mange som er veldig lei, og det skjønner vi naturligvis. Det reflekteres i den endrede tilliten, sier helsedirektøren.

Men han ser for seg en langt bedre hverdag om ikke veldig lenge.

Bedre om 100 dager

– Om mellom 100 og 150 dager tror jeg at livene vi har, vil være veldig annerledes enn det vi har i dag. Jeg har naturligvis ingen garanti for dette, for det kan være ting som skjer som gjør at vi får nye endringer. Men vi jobber for at vi står i et løp 100 til 150 dager fram i tid, sier Guldvog.

På spørsmål om hvordan helsedirektøren ser for seg hverdagen om 100 til 150 dager, svarer Guldvog at en del av tiltakene vi har i dag, da vil kunne lettes på.

– At vi da vil kunne samles i litt større antall i hjemmene våre, og at vi kan ha arrangementer i litt større størrelse. Det vil være mindre restriksjoner, i alle fall på innenlandsreiser. Og jeg vil tro at barne- og ungdomsidretten, og kanskje også voksenidretten, kan starte i mye større utstrekning.

– Kultursektoren tror jeg også vil kunne åpne opp på en rekke arenaer, sier han videre.

Avhengig av vaksine

– Alt er avhengig at vi får vaksinert de som er mest utsatt og forhåpentligvis også en stor del av dem som er over 45 år. Kanskje også ned mot 18 år, i alle fall i løpet av sommerferien.

Derfor mener helsedirektøren at det nå er viktig at det blir spredt et budskap om håp.

– Altså hva det er mulig å oppnå. Sånn at vi i fellesskap kan se fram mot noe som vi ønsker oss, og jobbe aktivt for det. At vi ikke begrenses hele tiden av at man tenker at alt kan gå galt.

– Det er faktisk mulig å gå inn i sommerferien med vesentlig lettelser.

På forsiden nå