Krav om fastmonterte seter endres til tilviste plasser – men med bare 100 personer

Det blir nå tillatt med inntil 100 personer på innendørs arrangementer. Dette er en innstramming for teatre, men lempelse for konsertscener og kirker.

Saken oppdateres.

Regjeringen endrer regelverket for arrangementer og erstatter kravet om fastmonterte plasser med krav om faste, tilviste sitteplasser.

– Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler, opplyser regjeringen.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil ikke tillate 200 personer innendørs ved faste tilviste sitteplasser fordi det innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon.

Innstramming for teatre

– Jeg er veldig glad for at dette fører til at flere kan samles på gudstjenester rundt om i landet, og at vi øker antallet som kan delta i begravelser fra 50 til 100 personer. Begravelser og bisettelser er spesielt viktige fordi de ikke kan utsettes og er fundamentet for sorgbearbeiding. Derfor tror jeg denne endringen er viktig for mange, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen er glad for at regjeringen åpner for mer aktivitet i kirkene.

– Dette har alle trossamfunn stått sammen om og jobbet for lenge. Muligheten til å holde kirkedøren åpen, – å kunne holde dåp, vigsler og begravelser og komme sammen til gudstjenester – er viktig i menneskers liv, sier Vad Nilsen.

Hun sier Den norske kirke skal oppdatere smittevernveilederen i tråd med nye regler og anbefalinger. Denne er klar over helgen.

Strengere for teatre

Endringen innebærer en innstramming for aktører som i dag kan ha inntil 200 personer i fastmonterte seter, som for eksempel i teateret.

Men endringen er også en lettelse for aktører i andre type lokaler, blant annet bygdehus, klubbhus og konsertscener, som nå kan ha inntil 100 personer i faste, tilviste plasser.

Utendørs opprettholdes dagens åpning for 200 personer, men man kan være 600 personer utendørs dersom det er tre kohorter à 200 personer, alle sitter på faste tilviste plasser og det er to meter avstand mellom de ulike kohortene.

På forsiden nå