Viggo Kristiansen vil be Borgarting lagmannsrett løslate ham fra fengselet

Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, sier beslutningen om å be retten løslate Kristiansen vil bli sendt over helgen.

Saken oppdateres.

– Jeg sender ikke begjæringen før over helgen, men beslutningen er tatt. Nå vil vi be Borgarting lagmannsrett løslate Viggo Kristiansen, sier Sjødin til VG.

Dette er andre gang Gjenopptakelseskommisjonen har tatt stilling til om han skal få prøvet Baneheia-dommen fra 2002 etter at Kristiansen begjærte seg løslatt. Første gang uttalte påtalemyndigheten at de ikke ville ta stilling til en løslatelse av 41-åringen før det var bestemt hvilken domstol som skulle ta stilling til gjenopptakelsen.

Tirsdag ble det avgjort at Borgarting lagmannsrett skal vurdere saken på nytt.

-Feil med bevisene

At Kristiansen nå retter en begjæring om løslatelse er i overensstemmelse med straffeprosesslovens bestemmelser. Der vises det til at et er den domstolen som skal ta stilling til den gjenåpnede saken, som også kan vurdere en eventuell løslatelse i påvente av ny sak.

Etter at begjæringen er sendt til retten, vil domstolen henvende seg til påtalemyndigheten for deres syn på en eventuell løslatelse.

– Påtalemyndigheten må vise til at løslatelse før rettslig prøving er uheldig. I dette tilfellet er nok det vanskelig ettersom gjenåpningen går på feil med bevisene som dømte ham, sier Sjødin til NTB.

Avventer argumentene

Statsadvokat Andreas Schei i Oslo statsadvokatembeter sier han ikke kan si hvordan påtalemyndigheten vil stille seg til begjæringen før de har sett hva Sjødin skriver.

– Vi vil nok bli bedt om synspunkter på en eventuell løslatelse, men vi må nesten få komme tilbake til det etter at Borgarting har bedt oss om det, sier Schei NTB.

Sammen med statsadvokat Johan Øverberg vil Schei bruke de neste ukene på å gå gjennom Gjenopptakelseskommisjonens rapport og materialet fra den opprinnelige etterforskningen av Baneheia-drapene i mai 2000.

Deretter skal de skrive en innstilling til Riksadvokaten om hva de mener er rett vei videre for saken. Videre vil det bli lagt ned påstand om frifinnelse for Viggo Kristiansen eller full ny rettssak i lagmannsretten hvor alle bevis, gamle og nye, blir lagt fram for at retten skal avsi en ny dom.

Forvaring

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Viggo Kristiansen sitter derimot fremdeles på Ila fengsel- og forvaringsanstalt i Bærum. Torsdag 18. februar ble det kjent at han får straffesaken sin gjenåpnet.

På forsiden nå