Helsedirektoratet: Geografisk skjevfordeling av vaksiner er lovlig

En juridisk vurdering fra Helsedirektoratet slår fast at det er lovlig å skjevfordele vaksiner til områder med høyt smittetrykk.

Saken oppdateres.

«Dersom en faglig vurdering tilsier at befolkningen i enkelte områder bør prioriteres, har FHI etter vår vurdering rettslig grunnlag for å fastsette retningslinjer med et slikt innhold», skriver Helsedirektoratet i vurderingen.

Det understrekes at fordelingen bør ta utgangspunkt i faglige vurderinger av den samlede befolkningens og samfunnets behov for smitteverntiltak.

Tirsdag denne uken bestemte regjeringen at enkelte områder med høyt smittetrykk, inkludert noen av bydelene i Oslo, skal få flere 20 prosent flere vaksinedoser. Samtidig kom det fram at jurister i Helsedirektoratet skulle gjøre en vurdering for å forsikre om at en slik omfordeling er innenfor loven.

Helsedirektoratet viser til både til smittevernloven og til pasient- og brukerrettighetsloven i sin konklusjon.

«Vaksiner er en form for smittevernhjelp. I en situasjon der det er nok vaksine til alle, vil enkeltpersoner kunne påberope seg en rett til å bli vaksinert i tråd med det nasjonale programmet, og kommunen har plikt til å tilby vaksine», skriver direktoratet.

Samtidig slår de fast følgende:

«I en situasjon med begrenset tilgang til vaksiner, mener vi det er klart at smittevernloven § 6–1 ikke kan gi noen rett for den enkelte til å kreve vaksine. Behov på individnivå kan ikke være avgjørende for fordeling av vaksinedosene på gruppenivå.»

På forsiden nå