Irsk domstol gir Norwegian medhold mot leasingselskaper og godtar redningsplan

Under et rettsmøte i High Court i Irland fredag fikk flyselskapet Norwegian rettens medhold i å fortsette med redningsplanen for å unngå konkurs.

Saken oppdateres.

Selskapet har kommet til enighet med de fleste kreditorene, men fire leasingselskaper ville ikke uten videre godta skissen som var blitt lagt fram. Norwegian står under konkursbeskyttelse i Irland og er i en prosess hvor det vil redusere flyparken fra om lag 140 fly og til 50. For å nå dette målet må flere avtaler om å leie fly gjennom Norwegians irske datterselskaper bli annullert.

Før rettsmøtet fredag gjensto fire av kreditorene. Dette utgjorde franske Crédit Agricole, amerikanske Bank of Utah, Citibank og PK Airfinance som protesterte mot den foreslåtte løsningen for å redde Norwegian fra konkurs.

Dommer Michael Quinn sa under rettsmøtet fredag at han avviste protestene, og at prosessen med å behandle redningsplanen kan gå videre.

Redningsplan mandag

Under et nytt rettsmøte neste uke kan Norwegians irske rekonstruktør Kieran Wallace fra revisorselskapet KPMG legge fram de videre planene for å redde selskapet fra konkurs.

Denne planen vil trolig også bli offentlig kjent gjennom en børsmelding mandag morgen, skriver E24.

– Nå kan examinor Wallace levere redningsplanen til dommer Quinn. Innholdet i planen er ledelsen i Norwegian delaktige i og jeg tror den vil bli godkjent av dommer Quinn og stemt fram av kreditorene. Og med det blir Nye Norwegian blir en realitet, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til NTB.

Fornøyde i Norwegian

– Vi er godt fornøyde med utviklingen i den irske retten. Vi har jobbet hardt for å oppnå løsninger som er så gode som mulig for alle parter, og rettens beslutning gjør at vi kan fortsette arbeidet med å gjennomføre restruktureringen av selskapet, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tumann i Norwegian til NTB.

Prosessen med å redde Norwegian fra konkurs innebærer en betydelig nedjustering av virksomheten i Irland ettersom det er gjennom datterselskaper der at flyene i selskapet har vært leid fra en rekke irske og internasjonale leasingselskaper og med støtte fra flere banker. Som en konsekvens av at alle langdistanserutene legges ned og antallet ruter totalt reduseres, forsvinner også grunnlaget for å beholde den store, og dyre, flyparken Norwegian satt med da pandemien rammet det allerede pressede flyselskapet i fjor.

De fire selskapene som protesterte mot redningsplanen, må nå på lik linje med de øvrige kreditorene akseptere tapet som redningsplanen vil påføre dem. Etter rekonstruktørens vurdering vil det likevel være bedre enn hva de kunne gjøre regning med å få tilbake dersom selskapet ble slått konkurs. Så gjenstår det å se om dommer Quinn er enig med konklusjonen som legges fram i planen.

Klart til sommeren

Prosessen i Dublin går parallelt med en tilsvarende rekonstruksjon i Norge for å redde selskapet som i februar også ble lovet et rentefritt hybridlån på 1,5 milliarder kroner fra regjeringen.

Målet er få selskapet opp på beina før sommeren og være fullt operativt fra det øyeblikk det igjen åpnes for normal flytrafikk etter pandemien.

Da vil Norwegian operere 53 fly og konsentrere virksomheten til kortrutenettet i Norge og Europa. Dette er et marked som flyselskapet kjenner godt og som det historisk har tjent godt med penger på.

(©NTB)

På forsiden nå