Professor vil dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far

Sosiologiprofessor Elin Kvande ved NTNU anbefaler at nybakte foreldre deler foreldrepermisjonen likt mellom seg.

Saken oppdateres.

Tiden er inne for full likestilling mellom foreldrene, sier professoren til Klassekampen.

– En todeling av foreldrepermisjonen kan være et rimelig neste skritt, sier hun, som anbefaler en gradvis økning av fars periode hjemme med babyen.

I Norge ble pappapermen innført i 1993. Da var kvoten fire uker. Siden 2018 har foreldrepermen vært 15 uker til far, 15 uker pluss 3 uker før fødsel til mor og 16 uker som kan fordeles mellom foreldrene.

– Det har vært en stille revolusjon i løpet av perioden vi har hatt fedrekvote, sier Kvande, som har forsket på hvordan fars deltakelse i barneomsorgen har endret seg siden innføringen av pappakvoten i 1993.

Forskeren sier hun tror nærheten som oppstår mellom faren og babyen i permisjonstiden, kan kompensere for det biologiske fortrinnet mødrene har.

– Det er viktig å huske at det var tre begrunnelser for å innføre fedrekvoten: et barneperspektiv, et fedreperspektiv og en likestillingsbegrunnelse. Nærheten mellom far og barn i denne fasen legger et godt grunnlag for far-barn-relasjonen senere. Det er ikke bare likestillingshensyn som er viktig, sier Kvande.

(©NTB)

På forsiden nå