Her får du hjelp hvis du trenger noen å snakke med

Snakk med noen du stoler på og fortell om tankene dine. Hvis ikke kan du ringe en hjelpetelefon.

Saken oppdateres.

Ved akutt selvmordsfare, ring 113.

Snakk med noen du stoler på og fortell om tankene dine.

- Får man vite at noen andre sliter med selvmordstanker må vi oppfordre til at dette fortelles videre. En slik «hemmelighet» er svært vanskelig å bære, og det er nødvendig at den personen får slik informasjon og vet hvor vedkommende skal henvende seg, sier Rita Småvik ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Ring en hjelpetelefon:

Kors på halsen er en anonym hjelpetjeneste for de under 19 år drevet av Røde Kors. Telefon: 800 333 21 er bemannet mandag til fredag 14-22. Du kan også chatte anonymt, sende mail eller diskutere med andre. Chatten er åpen klokka 14-22.

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett. Alle tjenestene er anonyme. Telefon: 22 40 00 40 og SOS chat.

Mental Helse har en døgnåpen krisetelefon og anonym nettjeneste. Telefon: 116 123 og sidetmedord.no.

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt: Telefon: 116 111 eller chat på 116111.no

Man kan også ta kontakt med helsesøster på skolen eller på helsestasjonen.

Man kan også ta kontakt med lege eller legevakt.

Kjenner du noen med selvmordstanker?

Her er råd fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Kjenner du noen som har tatt livet sitt?

Her er råd fra Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Det er en frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. De driver sorgstøtte og sorggruppe, og har egne fylkeslag.

På forsiden nå