Statsministeren redegjør onsdag for den gradvise gjenåpningen av samfunnet

Etter å ha redegjort for Stortinget onsdag vil statsminister Erna Solberg holde pressekonferanse om pandemihåndteringen og gradvis gjenåpning av samfunnet.

Etter å ha redegjort i Stortinget, vil statsminister Erna Solberg avholde en pressekonferanse i 13-tiden onsdag.  Foto: HEIKO JUNGE/NTB

Saken oppdateres.

Statsministeren skal klokken 11.30 i Stortinget for å redegjøre for håndteringen av pandemien og strategien for den kommende, gradvise gjenåpningen av samfunnet.

Omkring klokken 13, om lag 15 minutter etter utspørringen og debatten i Stortinget, inviterer statsministeren til pressekonferanse om samme tema. Den finner sted på Statsministerens kontor.

På pressekonferansen vil helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg være til stede.

Mandag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at første trinn i gjenåpningen av samfunnet kan komme i gang i slutten av mai.

Nakstad venter regionale justeringer i april

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier lokale og regionale tiltak vil kunne bli justert alt denne måneden.

– De lokale smitteverntiltakene i enkeltkommuner er under løpende vurdering av kommunene selv. I tillegg vurderer kommunene, Statsforvalteren, FHI og Helsedirektoratet regelmessig situasjonen i regioner som pga. særlig høyt smittepress har tiltak hjemlet i covid-19-forskriftens kapittel 5. Noen av disse tiltakene blir nok justert også i april måned, skriver Nakstad i en epost til NTB.

Mandag sa Nakstad til NTB at Norge må ned til godt under 200 smittetilfeller daglig før man i det hele tatt kan begynne å tenke på en gjenåpning av samfunnet. Tirsdag modererer han seg.

– En bredere nasjonal gjenåpning som øker kontakthyppigheten mellom mennesker i samfunnet, vil utvilsomt medføre smitteøking hvis den gjennomføres før vi har fått smittetallene godt ned.

Gode vaksineprogrognoser

Mandag 29. mars sa Solberg at vaksineprognosene er gode for sommeren, og at hun håpte at store deler av samfunnet kan åpne før september.

På forsiden nå