Sykepleierforbundet skuffet og forundret over rapporten

Mangel på intensivplasser og kommunenes utfordringer med å håndtere smitteutbrudd burde fått mer plass i koronakommisjonens rapport, mener Sykepleierforbundet.

Saken oppdateres.

– Intensivkapasiteten og kommunenes kapasitet til å håndtere store smitteutbrudd var noen av de største utfordringene ved starten av pandemien. Dette burde vært et av hovedbudskapene, men er bare så vidt nevnt i koronakommisjonens rapport. Det er skuffende, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun er forundret over at kommisjonen ikke har sett grundigere på problemstillingen. Det var klart helt fra begynnelsen at intensivkapasitet kunne komme til å bli et stort problem, og i løpet av året har ikke kapasiteten økt nevneverdig, påpeker forbundslederen.

Prioriterte sykehus framfor kommunene

Larsen merker seg kritikken som er rettet mot mangelen på smittevernutstyr, og at Helse- og omsorgsdepartementet prioriterte sykehusene over helse- og omsorgstjenesten.

– Spesielt i kommunene sto helsepersonell nesten helt uten beskyttelse de første månedene av pandemien. Med fare for egen helse, for å dra smitte med seg hjem til egen familie og med en redsel for å bli den «bøddelen» som tar med livstruende smitte inn til neste pasient, så har sykepleiere og annet helsepersonell stått i det og gjort en imponerende innsats, sier hun.

– Må se på bemanning

Bemanningen var mange steder marginal i utgangspunktet, og når noen ble syke eller satt i karantene, ga det en stor belastning på kollegene, fortsetter Larsen.

– Vi hadde forventet at dette hadde blitt gransket som et av hovedpunktene av kommisjonen, og håper derfor at det blir tema i kommisjonens videre arbeid, sier hun.

(©NTB)

På forsiden nå