Jonas Gahr Støre i landsmøtetalen:

- Folk får mer på kontoen med Arbeiderpartiet

- Etter åtte år med høyrepolitikk må det nå bli vanlige folks tur, fastslo Ap-leder Jonas Gahr Støre da han startet på sin landsmøtetale til 300 digitale landsmøtedelegater torsdag formiddag.

Saken oppdateres.

Støre fastslo at Norge nå står overfor et veiskille. Han vil ha en bedre og tryggere hverdag etter pandemien.

- Valget står mellom en ny og mer rettferdig politikk som setter vanlige folk først, og en fortsettelse av høyreregjeringens privatisering, sentralisering og skattekutt til de rikeste, sa Støre.

Støre mener koronakrisen har gjort kampen mot Forskjells-Norge enda viktigere.

- Koronakrisen har vært et forstørrelsesglass på forskjellene i samfunnet vårt, der de som hadde mest fra før, har klart seg best. Mens mange barn, unge og vanlige familier har betalt en skyhøy pris, sa Støre - og fyrte løs på statsminister Erna Solberg og høyreregjeringen:

– Høyrepartiene har virkelig vist sitt sanne jeg. De sa nei til krav om at krisepenger bare skal gå til seriøse bedrifter. Nei til bonusnekt og utbyttefrys for bedrifter som får krisehjelp av samfunnet. Nei til feriepenger for arbeidsledige, tordnet han.

LES POLITISK KOMMENTATOR KATO NYKVIST om Ap-landsmøtet: Kan Super-Jonas gjenoppstå?

Mer på konto med Ap

Jonas Gahr Støre har selv ledet arbeidet med Arbeiderpartiets nye partiprogram. Nå lover han mer på konto for vanlige folk, om Ap vinner regjeringsmakt.

- Alle som tjener mindre enn 750 000 kroner, skal få lavere inntektsskatt. Skal en avgift opp de neste fire årene, skal en annen avgift eller inntektsskatten ned. En vanlig familie med ett barn i barnehagen og en seksåring på SFO kan sitte igjen med 10.000 kroner mer i året. Det blir billigere å være fagorganisert og billigere å pendle.

Støre tok i landsmøtetalen et oppgjør med høyrepolitikk som har forsterket trender Arbeiderpartiet jobber mot; økte forskjeller, mer utrygghet i arbeidslivet, sentralisering og privatisering.

- Dette har skjedd i en tid der uskyldige blir satt i fengsel for trygdemisbruk, mens store formuer flyttes hjem fra Sveits uten reaksjon». Ledere i COOP har 13 millioner kroner i lønn og pensjon i året, mens stadig flere barn vokser opp i fattige familier.

Nå lover han at vanlige folk skal få sitte igjen med mer på kontoen ved månedens slutt enn i dag.

- Med Arbeiderpartiet ved roret vil vanlige folk sitte igjen med mer på kontoen ved månedens slutt enn i dag. Det er viktig for å raskt gjøre det vi kan for å redusere forskjeller og hjelpe familier med dårlig råd, sa Støre.

LES OGSÅ: Harde rusfronter i Ap kan føre til utsettelse

Vil ha utdanningssentre

Støre mener det nye partiprogrammet gir det største løftet for distriktspolitikken siden 70-tallet.

- Den bygger på at det som virkelig skaper vekst og trygghet, er arbeidsplasser, og at lokalsamfunn sitter igjen med mer av verdiskapingen fra fisken, skogen, vindkraften, oljen og gassen. Folk i hele landet skal ha gode offentlige tjenester nært der de bor; følgetjeneste for fødende kvinner, ambulanse og politi som kommer når det haster, sier Støre.

Han lanserer nå Arbeiderpartiets nye desentralisert utdanningstilbud.

- I dag dekker universitetene og høyskolene deler av Norge, men langt fra hele Norge. Det fører til fraflytting i mange distrikter – mer enn noe annet. Universitetene vil av oss få tydelig beskjed om å legge mer vekt på utdanning ute i distriktene. Og der det i dag finnes hull i utdanningstilbudet, vil vi etablere nye utdanningssentre som skal sørge for praktiske utdanninger nært der folk bor, sa Støre.

Konkret lovet han at folk som bor på steder som Kongsvinger, Tana, Egersund, Kristiansund og Nesna ikke skal behøve å flytte for f.eks. å ta en lærerutdannelse.

- Ved et veiskille

Årets valg kan være Støres siste sjanse til å bli statsminister.

En fersk meningsmåling viser at Støre nå puster Erna Solberg (H) i nakken som den foretrukne statsministeren med 33 mot 37 prosent oppslutning.

Ap-lederen har selv ledet arbeidet med det nye partiprogrammet som landsmøtet i de neste dagene skal vedta.

I programmet det bare tre dissenser – på abort, atomvåpen og iskanten, det vil si hvor langt nord grensa for petroleumsaktivitet skal gå.

– Det forteller at vi grunnleggende er samlet om de store valgene, mener Støre, som utpeker arbeid til alle, en velferdsstat som sier nei til høyresidens privatiseringspolitikk og det Ap kaller «en rettferdig klimapolitikk» som partiets tre hovedsaker foran valget, sa Støre denne uken.

Rusreformen splitter

Arbeiderpartiet er sterkt splittet særlig i synet på regjeringens rusreform, der et av hovedgrepene er å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Regjeringen er avhengig av Aps stemmer for å få reformen gjennom i Stortinget.

Støre kom ikke inn på rusreformen i landsmøtetalen sin.

Men mange i Ap frykter at reformen vil senke terskelen for rusbruk blant ungdom. Samtidig har Ap lenge hatt programfestet at tunge rusbrukere skal møtes med hjelp, ikke straff.

Hvordan forskjellige grupper skal møtes med ulike reaksjoner for samme handling, kan bli en juridisk nøtt som Ap til nå ikke svart på.

Hittil har partileder Støre ikke villet si hvor han selv står i saken for ikke å kortslutte debatten innad i partiet. Han har imidlertid varslet at han vil komme med sitt syn på landsmøtet.

Aps redaksjonskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, er i gang med å snekre et forslag til uttalelse som de håper landsmøtet kan stille seg bak. Uttalelsen vil bli offentliggjort fredag formiddag.

Venstre utfordrer Ap: Moderne reformparti eller reformsinke?

Abort

Også når det gjelder abort kan det bli høy temperatur i den digitale salen.

I abortspørsmål går flertallet inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18. Støre er blant dem som har stilt seg bak dette.

Selv om han mener at abortnemndene har utspilt sin rolle i sin nåværende form, vil han utrede et alternativ først.

Mindretallet, som består av Ap-topper som Ingvild Kjerkol, Anne Rygh Pedersen, Ina Libak og Rina Mariann Hansen, gå derimot inn for å avvikle nemndsystemet umiddelbart, noe som i praksis vil bety selvbestemt abort til uke 18.

Ifølge Støre er det også klart at Arbeiderpartiet vil reversere endringene i abortloven som regjeringen har gjennomført.

Atomvåpen

Tidligere AUF-leder Ina Libak er også en av to i programkomiteen som mener at Ap bør gå inn for at Norge signerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Flertallet, deriblant Støre, mener det i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er politisk umulig for et Nato-land som Norge å undertegne FN-traktaten «uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse.»

Spørsmålet sto også på dagsordenen på landsmøtet i 2019. Da fikk Støre solid flertall for sitt nei.

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, holder sin landsmøtetale i hotellet The Hub i Oslo torsdag. 
    
      (Foto: Ole Berg-Rusten / POOL)

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, holder sin landsmøtetale i hotellet The Hub i Oslo torsdag.  Foto: Ole Berg-Rusten / POOL

Partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre fotografert på Youngstorget. I dag starter Arbeiderpartiets landsmøte. 
    
      (Foto: Ole Berg-Rusten)

Partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre fotografert på Youngstorget. I dag starter Arbeiderpartiets landsmøte.  Foto: Ole Berg-Rusten

På forsiden nå