Unge over 18 år flyttes fram i vaksinekøen

I regjeringens oppdaterte vaksinestrategi skal unge voksne få koronavaksine tidligere enn det som var den opprinnelige planen.

  Foto: Gorm Kallestad

Saken oppdateres.

– Regjeringen løfter de unge fram i vaksinekøen fordi smitten er høyest blant de unge. Unge voksne har mer sosial kontakt enn eldre voksne og bidrar mer til smittespredningen, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse onsdag kveld.

Endringene innebærer at aldersgruppen over 18 år får vaksine så snart vaksineringen av alle over 45 år er ferdig.

– Selv om vi har forsøkt å verne dem så langt det har vært mulig, har mange unge likevel blitt hardt rammet av tiltakene. At unge kan ha mer kontakt med andre og leve friere liv er veldig viktig, samtidig vil det å vaksinere unge først bidra til å begrense smittespredningen, sier Solberg.

Erna Solberg sa også at alle over 18 vil ha fått tilbud om første dose innen starten av august, dersom vaksineringen går etter planen.

Da Vorland-utvalget la fram sin rapport tidligere denne uka, tok de til orde for at regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen.

De begrunnet dette med den skjevfordelte tiltaksbyrden gjennom pandemien, gruppens mobilitet og bidrag til smittespredningen.

Hvilke aldersgrupper som bør prioriteres i vaksinasjonsprogrammet videre, er noe av det regjeringen har bedt FHI se nærmere på sin vurdering av vaksinestrategien. Vurderingen ble levert til regjeringen tirsdag.

Regjeringen går også inn for 60 prosent flere vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk.

Hardt koronarammede kommuner skal få 60 prosent flere vaksiner. Det har regjeringen bestemt.

Ingen nye yrkesgrupper vil bli prioritert for vaksinasjon.

Verken lærere og barnehageansatte eller andre yrkesgrupper skal prioriteres i koronavaksinasjonsprogrammet.

Det ble klart på regjeringens koronapressekonferanse onsdag kveld.

LES OGSÅ: - Dersom vi ikke får en vesentlig økning, kan vi risikere at det blir vaksinering til over nyttår

På forsiden nå